පරම වීර විභූෂණය (PWV)
වීරෝධාර විභූෂණය (WV)
 
වීර වික්‍රම විභූෂණය (WWV)
රණ වික්‍රම පදක්කම (RWP)
 
රණ ශූර පදක්කම (RSP)
විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය (VSV)
උත්තම සේවා පදක්කම(USP)
විදේශ සේවා පදක්කම (VSP)
ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම (1972)
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 50 වන සැමරුම් පදක්කම (2000)
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 25 වන සැමරුම් පදක්කම (1975)
ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1968)
ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1979)
ජනාධ්පති පදවි ප්‍රාප්ත පදක්කම (1978)
50 වන නිදහස් දින සැමරුම් පදක්කම
දේශ පුත්‍ර සම්මානය
නැගෙනහිර මානුෂිය මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම
උතුරු නැ‍‍ඟෙන හිර මෙහෙයුම් පදක්කම
පුර්ණ භූමි පදක්කම
වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම
රිවිරැස මෙහෙයුම් සේවා පදක්කම
ප්‍රසංශනීය සේවා විභූෂණය
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම
ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම

පරම වීර විභූෂණය (PWV)

සක්‍රීය සේවයේ යෙදී සිටියදී සතුරා හමුවේ කැමැත්තෙන්ම ප්‍රදර්ශණය කළ හැකි විශිෂ්ඨ වූ කැපී පෙනෙන නිර්භීත ක්‍රියා අගයනු පිණිස පරම වීර විභූෂණය හා සන්දාරය (Bar) ප්‍රදානය කෙරේ. සිය හමුදාවේ මෙහෙයුම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස තම ජීවිතය පිළිබඳ තැකීමක් සිදු නොකර සිය සගයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව උදෙසා ජීවිත අවධානමක් ගෙන ක්‍රියාත්මක වීම මෙහිදී විශේෂත්වයක් ලෙස සැලකිය හැකි වේ.

වීරෝධාර විභූෂණය

සිය ජීවිත අවධානම නොතකා ස්වේච්ඡාවෙන් අන් අයගේ ජීවිත ආරක්ෂාව පිණිස, මරණීය අනතුරු වලට මුහුණ දී සිටින පුද්ගලයන් ඉන් මුදවා ගැනීම පිණිස සිදුකරනු ලබන හමුදාමය නොවන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා මෙම පදක්කම හා සන්දාරය පිරිනැමේ. දියේ ගිලීම, ගිණි හානි, බිම් බෝම්බ අනතුරු, ගංවතුර වැනි උපද්‍රවයන්ගෙන් පරිවාර ජනයා මුදවා ගැනීමේ ප්‍රශංසනීය කටයුතු මේ යටතට ඇතුලත් වේ. එමෙන්ම අදාළ ක්‍රියාවේදී, ප්‍රදර්ශණය කළ නිර්භීත භාවය සහ ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව මෙම පදක්කම ප්‍රදානය කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගැනේ.

වීර වික්‍රම විභූෂණය (WWV)

සක්‍රීය සේවයේ යෙදී සිටියදී සිය ජීවිත අවධානම නොතකා ස්වේච්ඡාවෙන්, සිය හමුදාවේ මෙහෙයුම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණෙන් සිය ජීවිතය පිළිබද තැකීමක් සිදු නොකර, සිය සගයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂාව පිණිස ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සිදුකරන විශිෂ්ඨ වූ කැපී පෙනෙන නිර්භීත හමුදාමය ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් වීර වික්‍රම විභූෂණය සහ සන්දාරය පිරිනමනු ලැබේ. දියේ ගිලීම, ගිණි හානි, බිම් බෝම්බ අනතුරු, ගංවතුර වැනි උපද්‍රවයන්ගෙන් පරිවාර ජනයා මුදවා ගැනීමේ ප්‍රශංසනීය කටයුතු මේ යටතට ඇතුලත්වේ. එමෙන්ම අදාල ක්‍රියාන්විතයේ දී ප්‍රදර්ශණය කල නිර්භීත භාවය සහ ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව මෙම පදක්කම ප්‍රදානය කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගැනේ.

රණ වික්‍රම පදක්කම (RWP)

ස්ව කැමැත්තෙන් සතුරා අභිමුවෙ හි සාමූහිකව හෝ තනිව ප්‍රදර්ශණය කළ නිර්භීත භාවය හේතුවෙන් මෙම පදක්කම හා සන්දාරය පිරිනමනු ලැබේ.

රණ ශූර පදක්කම(RSP)

සතුරා අභිමුවෙ හි සාමූහිකව හෝ තනිව ප්‍රදර්ශණය කල ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මෙම පදක්කම හා සන්දාරය පිරිනමනු ලැබේ.

විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය (VSV)

යුධ, නාවික හා ගුවන් හමුදාවල වසර 25 කට නොඅඩු සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ නිළධාරීන්ට මෙම පදක්කම ලැබීමේ සුදුසුකම් ලැබේ. එහිදී සිය සේවා දිවිය තුළ හමුදාමය සහ චරිතමය වශයෙන් පෙන්නුම් කළ නිකැලැල් සේවාව සැලකිල්ලට ගැනේ. මෙම පදක්කම ලැබීමට අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් තිබිය යුතු අතර සිය දිවිය තුළ දෙවන පිරිනැමීමකටද අවස්ථාව හිමි වේ.

උත්තම සේවා පදක්කම (USP)

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සියලු නිලයන්/තරාතිරම් වල අයට මෙම පදක්කම ලබා දීමේ හැකියාව ඇත. ආදර්ශමත් හැසිරීම තුළින් සිය සේවය සඳහා කළ කැපවීම උදෙසා මෙය පිරිනමනු ලබන අතර, වසර 15 කට නොඅඩු අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සහ වෘත්තීමය සහ චරිතමය වශයෙන් පෙන්නුම් කළ නිකැලැල් බව මෙහිදී සැලකිල්ලට ගනු ලබයි. මෙම පදක්කම් ලාභියෙකුට සිය නමට පසුපසින් "USP" යන නාමය යොදාගත හැකි වේ.

විදේශ සේවා පදක්කම (VSP)

යුධ, නාවික හා ගුවන් හමුදාවල නිත්‍ය හෝ ස්වේච්ඡා සියලු හමුදා පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. ශ්‍රී ලංකා දේශ සීමාවෙන් පිට සිදු කරන ලද, විදේශීය හමුදා මෙහෙයුම්, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව පිණිස සිදුකරනු ලබන මෙහෙයුම් හෝ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සම්බන්ධ හමුදාමය හෝ සාම සාධක මෙහෙයුම් මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම (1972)

1972 මැයි 22 වන දිනට ශ්‍රී ලංකා ජනරජ සන්නද්ධ සේවාවල සේවයේ නියුතු නිත්‍ය සහ ස්වේච්ඡා සියලුම හමුදා පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම හිමි වේ (ලංකා ශිෂ්‍යභට බලකායේ පුද්ගලයන් හැර). යුධ, නාවික, ගුවන් හමුදාපතිවරුන්ගේ නිර්දේශය මේ සඳහා අවශ්‍ය විය.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 50 වන සැමරුම් පදක්කම (2000)

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 50 වන සංවත්සරය සැමරීම නිමිත්තෙන් මෙම පදක්කම ප්‍රදානය කෙරේ. 1999 දෙසැම්බර් 08 වන දිනට අවම වසර 10ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, නාවික හමුදාවේ සියලුම නිත්‍ය/ස්වේච්ඡා හා සිවිල් පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම හිමිවේ.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 25 වන සැමරුම් පදක්කම (1975)

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 25 වන සංවත්සරය සැමරීම නිමිත්තෙන් මෙම පදක්කම ප්‍රදානය කෙරේ. 1974 දෙසැම්බර් 09 වන දින සිට 1975 දෙසැම්බර් 08 දක්වා කාල පරාසය තුළ, අවම වසර 10ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, නාවික හමුදාවේ සියලුම නිත්‍ය/ස්වේච්ඡා හා සිවිල් පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම හිමි වේ.

ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1968)

ඩොම්නියන් තත්වයේ පැවති ලංකාවේ සන්නද්ධ හමුදාවල සේවයේ නියුතු නිත්‍ය සහ ස්වේච්ඡා සියලු පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම ප්‍රදානය කෙරේ. නියමිත විධිවිධාන ප්‍රකාරව අවුරුදු 12 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබෙන පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම (1979)

ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදාවේ වසර 12 ක අඛණ්ඩ නොකැලැල් සේවා කාලයක් සහිත සියලුම නිලයන් සහ තරාතිරම් වල පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ. තවද මෙම පදක්කම ලබා ගැනීම සඳහා අණදෙන නිලධාරිතුමාගේ සහ විධාන භාර ආඥාපතිතුමාගේ නිර්දේශය අවශ්‍ය වේ.

ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා සන්ධාරය (1979)

ඉහත සුදුසුකම් ප්‍රාකාරව ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නාවික හමුදා සේවයේ වසර 20ක අඛණ්ඩ සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති, සියලු නිලයන් හා තරාතිරම්වල පුද්ගලයන්ට මෙම සන්ධාරය පිරිනැමේ.

ජනාධ්පති පදවි ප්‍රාප්ත පදක්කම (1978)

1978 පෙබරවාරි 04 වන දින සිට සේවයේ නියුතු ත්‍රිවිධ හමුදාවේ නිත්‍ය සහ ස්වේච්ඡා අංශවල සියලු හමුදා පුද්ගලයින්ට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.යුධ,නාවික සහ ගුවන් හමුදාවල හමුදාපතිගේ නිර්දේශය මේ සඳහා අවශ්‍ය වේ.

50 වන නිදහස් දින සැමරුම් පදක්කම

1998 පෙබරවාරි 04 වන දිනට ත්‍රිවිධ හමුදා සක්‍රිය සේවයේ නියුතු යුධ,නාවික සහ ගුවන් හමුදාවල නිත්‍ය සහ ස්වේච්ඡා අංශයේ සේවා පුද්ගලයින්ට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.අදාළ හමුදාවල හමුදාපතිවරුන්ගේ නිර්දේශය මේ සඳහා අවශ්‍ය වේ.

දේශ පුත්‍ර සම්මානය

සතුරා අභිමුවෙහි සිදු කළ සටනකදී තුවාළ ලැබූ,ශ්‍රි ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදා සියලු තරාතිරම්වල පුද්ගලයන් හට මෙම පදක්කම ප්‍රධානය කෙරේ. මේ සඳහා අදාළ හමුදාවල හමුදාපතිවරුන්ගේ නිර්දේශය අවශ්‍ය වේ.

නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම

මෙම පදක්කම පහත සඳහන් පුද්ගලයන් හට පිරිනැමේ.

* ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට,ආරක්ෂක නියෝඡ්‍ය අමාත්‍ය වරයාට,ආරක්ෂක ලේකම් වරයාට,ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට හා පොලිස්පතිවරයාට.

* 2006 ඡූලි 28ත් 2007 ඡූලි 10ත් අතර කාල සීමාව තුළ සක්‍රීය සේවයේ නිරත සියලු හමුදා පුද්ගලයින්ට අදාළ හමුදාවල හමුදාපති වරුන්ගේ නිර්දේශය සහිතව.

* පොලිස්පති තුමන්ගේ නිර්දේශය සහිතව ඉහත කාල සීමාව තුළ නැගෙනහිර පළාතේ රාජකාරියේ නියුතු පොලිස් සේවා පුද්ගලයන් හට.

* නැගෙනහිර පළාතේ අදාළ කාල පරිච්ජේදය තුළ, සේවයේ නියුතු සිවිල් පුද්ගලයින් හට. (අදාළ බලධාරින්ගේ නිර්දේශය සහිතව)

* නැගෙනහිර පළාතේ අදාළ කාල පරිච්ජේදය තුළ, අවම වශයෙන් දින 07ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ සිවිල් වෛද්‍යවරුන් හට.

නැගෙනහිර මානුෂිය මෙහෙයුම් සන්ධාරය

පහත සුදුසුකම් සපුරාලන පුද්ගලයන් හට මෙම සන්ධාරය පිරිනැමේ.

i. ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට,ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරයාට,ආරක්ෂක ලේකම් වරයාට,ත්‍රිවිඩ හමුදාපතිවරුන්ට හා පොලිස්පතිවරයාට.

ii. යුධ මෙහෙයුම් සඳහා වෙඩි බලය,ද්‍රව්‍යමය,වෛද්‍යමය ආධාර, සැලසුම්, සංවිධානය වැනි කටයුතුවලට සම්බන්ධවෙමින් දින 30 කට නොඅඩු සේවා කාලයක් නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ අදාළ කාලය තුළ සම්පූර්ණ කළ පුද්ගලයන් හට,යුධ,නාවික හා ගුවන් හමුදා පුද්ගලයන් අදාළ කාල සීමාව තුළ අදාළ ප්‍රදේශයේදී සටනේදී තුවාළ ලැබුවේ නම්, දින 30ක කාල සීමාව අදාළ නොවේ.

iii. නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාවට අදාළව නැගෙනහිර පළාතේ රැදීසිටිමින් සිය සේවය අඛණ්ඩව සැපයීමට අපොහොසත් වූ පුද්ගලයින්ගේ සේවා කාලය තීරණය කරනු ලබන්නේ,අදාළ හමුදාපතිවරුන් විසිනි.එහිදි අදාළ සේවා පුද්ගලයින් කරන ලද යුධ හා සේවා සැපයිම වෙනුවෙන් කළ පියාසර කිරීම් සහ යාත්‍රා කිරීම් පමණක් සැලකිල්ලට ගනී.

උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම

පහත සඳහන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට මේ පදක්කම පිරි‍නැමේ

* ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට, ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට, ආරක්ෂක ලේඛම්වරයාට, ත්‍රිවිධ හමුදාධිපති වරුන්ට හා පොලිස්පතිවරයාට.

* 2009 පෙබරවාරි 26 වන දින සිට 2009 මැයි 18 වන දින දක්වා කාලය තුළ, සක්‍රීය සේවයේ යෙදී සිටි හමුදා පුද්ගලයන්ට හමුදාපති වරුන්ගේ නිර්දේශය මත.

* ඉහත කාලසීමාව තුළ උතුරු කලාපයේ සේවයේ නියුතු පොලිස් පුද්ගලයන්ට, පෙලිස්පතිගේ නිර්දේශය මත.

* උතුරු කලාපයේ ඉහත කාලපරිච්ඡේදය තුළ, සේවයේ නියුතු සිවිල් පුද්ගලයන් හට, අදාළ බලධාරීන්ගේ නිර්දේශය සහිතව.

* අවම වශයෙන් දින 21ක් ඉහත කාල පරිච්ඡේදය තුළ උතුරු කලාපයේ සේවයේ නියුතු වෛද්‍යවරුන් හා කාර්‍යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට, අදාළ බලධාරීන්ගේ නිර්දේශය මත.

උතුරු මානුෂීය මෙහෙයුම් සන්ධාරය

පහත සඳහන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට මේ සන්ධාරය පිරි‍නැමේ

* ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාට, ආරක්ෂක නියොජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට, ආරක්ෂක ලේඛම්වරයාට, ත්‍රිවිධ හමුදාධිපති වරුන්ට හා පොලිස්පතිවරයාට.

* යුධ මෙහෙයුම් සඳහා වෙඩි බලය, ද්‍රව්‍යමය, වෛද්‍යමය ආධාර හා සැලසුම් සංවිධානය වැනි කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙමින් දින 90කට නොඅඩු සේවා කාලයක් උතුරු පලාතේ අදාළ කාලය සම්පුර්ණ කළ පුද්ගලයන් හට. යුධ නාවික ගුවන් හමුදා පුද්ගලයන් අදාළ කාලසීමාව තුළ එම ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේදී තුවාළ ලැබුවේ නම් දින 90ක කාල සීමාව අදාළ නොවේ.

* නාවික සහ ගුවන් හමුදාවට අදාළව උතුරු පළාතේ රැඳීසිටිමින් සිය සේවය අඛන්ඩව සැපයීමට අපොහොසත්වූ පුද්ගලයන්ගේ සේවා කාලය තීර්ණය කරනු ලබන්නේ අදාළ හමුදාපතිවරු විසිනි. එහිදී අදාළ පුද්ගලයන් කරන ලද යුධ හා සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් කළ පියාසර කිරීම් හා යාත්‍රා කිරීම් පමණක් සැලකිල්ලට භාජනය වේ.

උතුරු නැ‍‍ගෙන හිර මෙහෙයුම් පදක්කම

පහත සඳහන් ප්‍රදේශයන්හි 1983 පූලි 23 වනදා සිට වසර තුනක එකාබද්ධ සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර තිබෙන පුද්ගලයන් හට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.

* නැ‍ගෙනහිර නාවික ප්‍රදේශය

* උතුරු නාවික ප්‍රදේශය

* උතුරු මැද නාවික ප්‍රදේශය

* ශ්‍රීලංනානෞ විජය (1997 ජනවාරි 01 වන දිනට පසු සේවාකාලය)

පුර්ණ භූමි පදක්කම

පහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්ක වල අවම වශයෙන් දින180 ක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති පුද්ගලයන්ට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.

* යාපනය 1977 ජූලි 22 සිට

* වව්නියාව, කිලිනොච්චි, මුලතිව්, මන්නාරම, මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය සහ අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වල 1983 සැප්තැම්බර් 16 සිට.

වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම

මෙම පදක්කම ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ

* වඩමාරච්චි මෙහෙයුමට එම ප්‍ර‍දේශයේ සිටිමින් සක්‍රීය දායකත්වයක් දැක්වු සියලුම අරක්ෂක සේවා පුද්ගලයන්ට.

* වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ හෝ වෙනත් ප්‍රදේශයක් ස්ථානගත වෙමන් ඉදිරි ආරක්ෂක ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම් හි නිරත බලඇණි වලට, අවශ්‍ය පරිපාලනමය හෝ සේවාමය උපකාර ලබාදුන් සේවා පුද්ගලයන්ට.

* වඩමාරච්චි මෙහෙයුමට සම්බන්ධවීමේ අරමුණෙන්, එම ප්‍රදේශයෙන් පිටත ස්ථානගත කර තිබූ සියලු ආරක්ෂක පුද්ගලයන්ට.

* වඩමාරච්චි මෙහෙයුම අතහැර, යාපනය අර්ධද්වීපයේ රැඳීසිටිමින් එම මෙහෙයුම සංවිධානය කළ සියලුම හමුදා සහ සිවිල් පුද්ගලයන්ට.

* මෙහෙයුම අතරතුර තුවාළ ලැබූ පුද්ගලයන්ට වෛද්‍ය සහාය සැපයූ සියලු සේවා සහ සිවිල් පුද්ගලයන්ට.රිවිරැස මෙහෙයුම් සේවා පදක්කම

මෙම පදක්කම පිරිනමනු ලබන්නේ ආරක්ෂක නියෝජ්‍යය අමාත්‍යය වරයාට, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්ට පොලිස්පති සහ බලපත්‍ර මගින් පැනවු විධි විධාන ප්‍රකාරව රිවිරැස මෙහෙයුමට සක්‍රීය දායකත්වය සපයන ලද සිවිල් පුද්ගලයන් හට.

රිවිරැස මෙහෙයුමි සේවා සන්ධාරය

රිවිරැස මෙහෙයුමට සක්‍රීයව දායක වෙමින් සහ වෙඩි බලය සේවා අවශ්‍යතා වෛද්‍යය සහාය නියෝග හෝ වෙනත් උපකාරක සේවා සපයමින් යාපනය අර්ධද්වීපය තුළ හෝ මෙහෙයුම් උපදෙස් මත ඉන් පිටත රැදී සිටිමින්, අවම දින 25 ක කාලයක් මෙම මෙහෙයුමට දායකත්වය සපයන ලද සියලුම නිලයන්ට මෙම සන්ධාරය පිරිනැමේ.

ප්‍රසංශනීය සේවා විභූෂණය

ශ්‍රී ලංකා ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාවේ දීර්ඝ යහපත් හා අවංක සේවයේ නියුතු අධීකාරියට පත් නිළධාරීන්ට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම

ශ්‍රී ලංකා ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාවේ දීර්ඝ යහපත් හා අවංක සේවයේ නියුතු අධීකාරී නොලත් නිලයන් සුළු නිළධාරීන් නායක නැවියන් , හා සෙසු නිළයන් හට මෙම පදක්කම පිරිනැමේ.ප්‍රසංශනීය සේවා පදක්කම

1950 – 1951 කාලය තුළ ලංකා නාවික හමුදාවේ සේවය කළ පුද්ගලයන් හට මෙම පදක්කම පිරිනමන ලදී. 1955 දී පිහිටුවන ලදී.