කපිතාන් ඩබ්ඊ බෑන්ක්ස්
09.12.1950 සිට 25.11.1951
කපිතාන් අයිආර්එස් බ්‍රවුන්
26.11.1951 සිට 14.06.1953
කොමදෝරු පීඑම්බී චාවෙස්
15.06.1953 සිට 11.07.1955
රියර් අද්මිරාල් සීආර්එම් ද මෙල්
12.07.1955 සිට 15.11.1960
රියර් අද්මිරාල් ආර් කදිරගාමර්
16.11.1960 සිට 30.06.1970
රියර් අද්මිරාල් ඩීවී හන්ටර්
01.07.1970 සිට 31.05.1973
රියර් අද්මිරාල් බීඩී ගුණසේකර
01.06.1973 සිට 31.05.1979
රියර් අද්මිරාල් ඒඩබ්එච් පෙරේරා
01.06.1979 සිට 31.05.1983
වයිස් අද්මිරාල් ඒඑච්ඒ ද සිල්වා
01.06.1983 සිට 31.10.1986
රියර් අද්මිරාල් එච්ඒ සිල්වා
01.11.1986 සිට 31.10.1991
අද්මිරාල් ඩබ්ඩබ්ඊසී ප්‍රනාන්දු
01.11.1991 සිට 16.11.1992
අද්මිරාල් ඩීඒඑම්ආර් සමරසේකර
16.11.1992 සිට 26.01.1997
වයිස් අද්මිරාල් ඒච්සීඒසී තිසේරා
27.01.1997 සිට 31.12.2000
අද්මිරාල් ඩීඑබ්කේ සඳගිරි
01.01.2001 සිට 01.09.2005
අද්මිරාල් ඩබ්කේජේ කරන්නාගොඩ
01.09.2005 සිට 14.07.2009
අද්මිරාල් ටීඑස්ජී සමරසිංහ
15.07.2009 සිට 14.01.2011
අද්මිරාල් ඩීඩබ්ඒඑස් දිසානායක
15.01.2011 සිට 26.09.2012
අද්මිරාල් ජේඑස්කේ කොළඹගේ
27.09.2012 සිට 30.06.2014
අද්මිරාල් එස්ඒඑම්ජේ පෙරේරා
01.07.2014 සිට 10.07.2015
අද්මිරාල් ආර්සී විජේගුණරත්න
11.07.2015 සිට 22.08.2017
අද්මිරාල් ටීජේඑල් සිංනයියා
22.08.2017 සිට 25.10.2017
 
 

Captain W.G.Beauchamp, VRD, CBE - Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve

A Director of J.M. Robertson & Co. Ltd., was appointed first Commanding Officer, Ceylon Naval Volunteer Force Reserve in the rank of Commander. During the course of World War II he was promoted as Captain, with general demobilization he reverted to his substantive post and resigned his appointment as Commanding Officer, Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve.

කපිතාන් ඩබ්ඊ බෑන්ක්ස්, CBE - රාජකීය නාවික හමුදා‍ව

නාවික හමුදාවේ ප්‍රථම කපිතාන් වරයා වන අතර, රාජකීය නාවික හමුදාවෙන් අනුයුක්ත කරන ලදි. එතුමන් ලංකා රජයේ නාවික උපදේශක වශයෙන් මුලින්ම පත් වීම් ලද අතර, පසුව Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve හි කොමාණ්ඩර් CRM ද මෙල් මහතා එක්සත් රාජධානියේ පුහුණුව සඳහා පිටත් වීමත් සමගම එහි වැඩ බලන අණදෙන නිලධාරි ලෙස කටයුතු කරන ලදි. නාවික පනත සම්මත වීමත් සමගම ඔහු නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත් වීම් ලැබූ අතර, වසරක කාලයක් එම ධූරයෙහි කටයුතු කර ඇත.

කපිතාන් ජේආර්එස් බ්‍රවුන් - රාජකීය නාවික හමුදා‍ව

රාජකීය නාවික හමුදාවෙන් අනුයුක්ත කර ගත් තවත් නාවික හමුදාපතිවරයෙකු ලෙස සැලකේ. වසර එකහමාරක කාලයක් එම ධූරයෙහි කටයුතු කරන ලදි.

කොමදෝරු පීඑම්බී චාවෙස් , DSC - රාජකීය නාවික හමුදා‍

නාවික හමුදාපතිවරයෙකු වශයෙන් රාජකීය නාවික හමුදා‍වෙන් අනුයුක්ත කර ගත් අවසන් නිලධාරි ලෙස සැලකේ. කපිතාන් වරයෙකු ලෙස එම ධූරයට පත් වී සිය ධූර කාලය අවසානයේ දිවයිනෙන් පිටත්වීමට ආසන්න කාලයේදී, කොමදෝරු නිළයට උසස් විය. 1953 මහරැජිණ ගේ ලංකා සංචාරය අතරතුර නාවික හමුදාපතිවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

රියර් අද්මිරාල් ජීආර්එම් ද මෙල්, OBE - රාජකීය ලංකා නාවික හමුදා‍ව

1917 උපත ලද අතර Ceylon Royal Naval Volunteer Force/ Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve හි තාවකාලික උප ලුතිනන් වරයෙකු වශ‍යෙන් 1940 පෙබරවාරි 7 වන දින අධිකාරියට පත් විය. පිළිවෙලින් 1941 සහ 1945 වසර වලදී, ලුතිනන් සහ ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් නිලයන් වෙත උසස් වීම් ලැබූ අතර, සියලුම Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve නෞකා වල සේවයෙහි යෙදී ඇත.හමුදා සේනාංක විසුරුවා හැරීමෙන් අනතුරුව ද CRNVR හි අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් පත් කර ඔහුගේ සේවය ලබා ගන්නා ලදි. 1946 සිට 150 යන කාලය තුළ කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන සමයේ දී, විදේශ පුහුණුව සඳහාද එක් විය. නාවික හමුදා පනත සම්මත වීමෙන් පසු එසේ, පුහුණුවක් ස්‍ඳහා එක් වූ රාජකීය ලංකා නාවික හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරි ලෙසට ද සැලකේ. 1954 වසරේ මහරැජිණ ගේ අතිරේක ADC වශයෙන් ද පත්වීම් ලබා ඇත. කපිතාන් නිලයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් අනතුරුව 1955 වසරේදී කොමදෝරු නිළයටත් 1959 දී රියර් අද්මිරාල් නිළයටත් පත්වීමෙන් අනතුරුව, 1961 වසරේ අගෝස්තු 15 වන දින නාවික හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම යන ලදි.

පිරිනමන ලද පදක්කම්
1939-1945 ආරක්ෂක පදක්කම
1939-1945 සේවය වෙනුවෙන් පිරිනමන ලද තරු /පදක්කම්

රියර් අද්මිරාල් ආර් කදිරගාමර්, MVO - රාජකීය ලංකා නාවික හමුදා‍ව

1922 වසරේ උපත ලැබූ Ceylon Royal Naval Volunteer Force/ Ceylon Royal Naval Volunteer Reserve හි තාවකාලික උප ලුතිනන් වරයෙකු ලෙස 1942 ජනවාරි 01 දින අධිකාරියට පත් වන ලදි. 1944 වසරේදී, ලුතිනන් වරයෙකු ලෙස උසස්වීම් ලැබූ අතර, සියලු CRNVR නෞකා වල රාජකාරි කර ඇත. හමුදා සේනාංක විසුරුවා හැරීමෙන් පසුවද, ඔහුව තව දුරටත් ඉහල පෙලේ නාවික හමුදා කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා ලදි. ඒ අනුව 1946 ලන්ඩන් නුවර පැවති විජයග්‍රහන පෙලපාලිය සඳහා තවත් CRNVR නාවික පිරිසක් සමගින් සහභාගී වන ලදි. අනතුරුව හෙතෙම HMCYS විජයහි ප්‍රථම අණදෙන නිලධාරි ලෙසත් සෝල්බරි ගුණතිලක සහ ගොපල්ලව අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාගේ අතිරේක ADC ලෙසත් කටයුතු කර ඇත. පසුව 1949 වසරේ ලුති කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසත් 1955 වසරේ කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසත් 1955 වසරේ කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසත් 1959 කොමදෝරු වරයෙකු ලෙසත් 1964 දී ස්ථිර කොමදෝරු වරයෙකු ද ලෙස උසස් වීම් ලැබීය. මීට අමතරව වරාය ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්‍ෂ ධූරයට පත් වූ අතර, 1970 ජුලි 01 වන දින විශ්‍රාම යන ලදි.

1939-1945 යුධ සේවය වෙනුවෙන් පිරිනමන ලද තරු/ පදක්කම්

රියර් අද්මිරාල් ඩීවී හන්ටර් - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1917 වසරේදී උපත ලබා ඇත. සංඥා /අවි කරුවෙකු වශයෙන් 1938.10.21 දින ප්‍රථම නාවික කණ්ඩායම යටතේ CNVF/CRNVR ට එක් වී ඇත.1941 වසරේදී සුළු නිලධාරි තරාතිරමට උසස් වී ඇති අතර, 1942 වසරේදී තාවකාලික උප ලුතිනන් වරයෙකු ලෙස අධිකාරියට පත් වන ලදි.1944 වන විට නාවික ලුතිනන් තනතුර දක්වා උසස් වීම් ලැබීය. CRNVR සතු වූ සියලුම නෞකාවල රාජකාරියේ නිරත වී ඇති අතර, 1944-45 වසර වල දී බුරුමයේ සිදු කළ මෙහෙයුම් සඳහා දායක වී ඇත. MFV 185 යාත්‍රාව මෙහෙයවමින් ඒ සඳහා සහභාගී වී ඇත. හමුදා සේවාවන් විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව නැවතත් පෙර සිටි තනතුරෙහි නැවත පිහිට වූ අතර, 1949 වසරේ දී ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරි සඳහා අනුයුක්ත කරන ලදි.1953 වසරේදී එක්සත් රාජධානියේ Seawand Defence ,Boom Defence සහ ගලවා ගැනීමේ පාඨමාලා හදාරා ඇත. 1953 වසරේ ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසද, 1960 වසරේ කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසද උසස් වීම් ලැබූ අතර 1965 වසරේදී කපිතාන් වරයෙකු ලෙස උසස් වී ස්වේජ්ඡා නාවික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් පත් වන ලදි. 1963 මදුරාසියේ නියමු පාඨමාලාව ද සාර්ථකව නිම කරන ලදි. 1970 වසරේ කොමදෝරු වරයෙකු ලෙස උසස් වීම් ලැබීමෙන් පසු 1973 වසරේදී රියර් අද්මිරාල් වරයෙකු වශයෙන් විශ්‍රාම යන ලදි.

Awarded Star and Burma Star for war Service from 1939-1945.

රියර් අද්මිරාල් බීඩී ගුණසේකර, ndc, psc - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1929 මෙ‍ලොව එලිය දුටු අතර , 1951 ජුලි 23 වන දින රාජකීය ලංකා නාවික හමුදා‍වේ උප ලුතිනන් වරයෙකු ලෙස අධිකාරියට පත් පත් වන ලදි.1954 වසරේදී , ලුතිනන් වරයෙකු ලෙස පත්වූ අතර ,1960 දී TAS පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා එක්සත් රාජධානිය සඳහා පිටත් විය. 1962 වසරේ දී ඔහු ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙස පත් වූ අතර , 1965 වසරේදි අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අතිරේක ADC වශයෙන් කටයුතු කරන ලදි. පිළිවෙලින් 1970 දී කොමාණ්ඩර් වරයෙකු ලෙසද , 1973 දී කොමදෝරු වරයෙකු ලෙසද පත් වූ අතර, රියර් අද්මිරාල් වරයෙකු ලෙස නාවික හමුදාවේ ඉහලම තනතුරට පත් වී 1979 වසරේදී මැයි 31 වන දින විශ්‍රාම යන ලදි.

රියර් අද්මිරාල් ඒඩබ්එච් පෙරේරා , VSV, ndc, psc - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1930 වසරේ උපත ලද අතර, රාජකීය ලංකා නාවික හමුදා‍වේ උපලුතිනන් වරයෙකු වශයෙන් 1945 වසරේදී අධිකාරියට පත් වන ලදි. 1958 වසරේදී එක්සත් රාජධානියේ දී අවි පාඨමාලාව හදාරා ඇත. පසුව 1962 සහ 1970 වසර වල දී පිලිවෙලින් ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් සහ කොමාණ්ඩර් නිලයන්ට උසස් වී ඇත. 1962 වසරේ දී එක්සත් රාජධානියේ යුධ නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ඉරානය බලා පිටත්ව ගිය අතර, 1972 වසරේදී පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයෙන් සම්බන්ධීකරන නිලධාරි වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත. 1973 වසරේදී, කපිතාන් නිළයට උසස් වූ අතර, නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත්වීමත් සමගම රියර් අද්මිරාල් නිලයට උසස් වන ලදි.1983 වසරේ මාර්තු 31 වන දින නාවික හමුදා දිවියෙන් විශ්‍රාම ගිය අතර, පසුව කෙන්යාවේ තානාපති වශයෙන් පත්වීම් ලැබිය.

විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

වයිස් අද්මිරාල් ඒඑච්ඒ ද සිල්වා, VSV, ndc, psc - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1931 උපත ලැබූ අතර, 1950 සැප් 01 දින ප්‍රථම කැඩෙට් නිලධාරි බදවා ගැනීම යටතේ ශිෂ්‍යභට නිලධාරි ලෙස ලංකා රාජකීය නාවික හමුදා‍වට එක් විය. සිය ශිෂ්‍යභට නිලධාරි පුහුණුව ඩාර්මන්හි පිහිටි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික ඇකඩමියේදී සම්පූර්ණ කර ඇත. 1951 වසරේ මධ්‍ය නිලධාරි වශයෙන්ද, 1953 වසරේදී උප ලුතිනන් වරයෙකු වශයෙන්ද, උසස් වීම් ලබා ඇත. මීට අමතරව 1958 වසරේ ඔහු සිය විශේෂ සංඥා පාඨමාලාව හැදෑරීම පිණිස එක්සත් රාජධානිය බලා පිටත් විය. තවද, 1969-70 කාලයේ දී එක්සත් රාජධානියේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ආරක්ෂක උපදේශකයකු ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. පිළිවෙලින් 1963 දී ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් , 1970 දී කොමාණ්ඩර් , 1973 කපිතාන් යන නිලයන්ට උසස් වී ඇත. තවද 1971 වසරේදී TAFH (නැගෙනහිර) සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි වශයෙන් ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයේ ඒකාබද්ධ අණදෙන නිලධාරි (NOIC) හා පොළොන්නරු ප්‍රදේශභාර සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.මීට අමතරව නාවික හමුදාපති ධූරයේ ක්‍රියා කරන අතරම, Coordinator – in-Chief ,Joint Service Special Operatons Command (JOSSOP) යන තනතුරෙහි ද කටයුතු කරන ලදි. 1986 ඔක් 31 දින නාවික හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම ගිය අතර, පසුව කියුබානු තානාපති වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

අද්මිරාල් එච්ඒ සිල්වා, VSV, ndc, psc - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1936 උපත ලබා ඇති අතර, 1953 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කැඩෙට් නිලධාරි බඳවා ගැනීම යටතේ ශිෂ්‍යභට නිලධාරි ලෙස ලංකා රාජකීය නාවික හමුදා‍වට එක් වී ඇත. ඩාර්මන්හි පිහිටි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික ඇකඩමියෙන් පුහුණුව ලබා 1955 වසරේදී මධ්‍ය නිළධාරියකු ලෙස උසස් වීම් ලබා ඇත. පිළිවෙලින් 1956,1958,1960,සහ 1973 වසර තුලදී, කපිතාන් පදවියටත් 1983 දී කොමදෝරු නිලයටත් උසස් වන ලදි. 1986 වසරේදී රියර් අද්මිරාල් වරයෙකු වශයෙන් උසස් වීමක් ලද ප්‍රථම මාණ්ඩලික නිළධාරිවරයා ලෙසද ඔහු සලකනු ලැබේ. නාවික හමුදාපති ධූරය හිමි වීමත් සමගම රියර් අද්මිරාල් වරයෙකු ලෙස උසස් වූ අතර 1991 ඔක්තෝම්බර් 31 වන දින වයිස් අද්මිරාල්වරයෙකු වශයෙන් නාවික හමුදා සේවයෙන් විශ්‍රාම යන ලදි.

විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

අද්මිරාල් ඩබ්ඩබ්ඊසී ප්‍රනාන්දු , ndc, psc, VSV - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

1938 ඔක්තෝම්බර් 10 වන දින උපත ලබා ඇති අතර, මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. 1953 දෙසැම්බර් 17 වන දින ශිෂ්‍යභට නිලධාරි වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට බැදුණු අතර, මාස 05 ක මූලික සේවයෙන් අනතුරුව වැඩිදුර පුහුණුව උදෙසා ඩාර්මන්හි පිහිටි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික ඇකඩමිය බලා පිටත් විය. පිලිවෙලින් 1959,1960,1962 වසර වලදී, මධ්‍ය නිලධාරි , වැඩ බලන උප ලුතිනන් සහ උප ලුතිනන් යන තරාතිරම් වලට උසස් වී ඇත.

තවද, 1963 අප්‍රේල් 01 වන දින ලුතිනන් වරයෙකු වශයෙන්ද ,1971 අප්‍රේල් 01 වන දින ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් වරයෙකු වශයෙන්ද හා 1978 මාර්තු 01 වන දින කොමාණ්ඩර් වරයෙකු වශයෙන්ද උසස්වීම් ලබා ගන්නා ලදි. අනතුරුව 1984 ජනවාරි 01 වන දින කපිතාන් සහ 1986 ජුලි 01 දින කොමදෝරු යන නිලයන් වෙත උසස් වීම් ලැබීය. 1991 වසරේදී රියර් අද්මිරාල් නිලය වෙත උසස් වීමත් සමග මාණ්ඩලික නිලධාරි වශයෙන් පත් වූ අතර, අනතුරුව වසිස් අද්මිරාල් නිලයට පත් වීමත් සමගම, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හමුදාපති වශයෙන් කටයුතු කරන ලදි. තවද, එතුමන් බ්‍රිතාන්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය , එක්සත් රාජධානියේ ජලතරණය වැනි කීර්තිමත් ආයතන වල සාමාජිකත්වය දරා ඇත. ආරක්‍ෂක විද්‍යාව පිළිබද‍ව ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිදාරියකු වන එතුමන් හට එක්සත් රාජධානියේ නාවික මණ්ඩලය මගින් සාගරික කටයුතු සම්බන්ධව විශේෂ සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනමා ඇත.

මීට අමතරව බ්‍රිතාන්‍යය නාවික ආයතනයේ ශ්‍රී ලාංකීය අංශයේ ප්‍රථම සභාපතිත්වයෙන් පිදුම් ලැබීමටද ඔහු සමත්ව ඇත.

එමෙන්ම,ප්‍රථම වරට නිර්මාණය කරන ලද ‘සිංහලේ’ නැමැති ආරක්ෂිත පණිවිඩ හුවමාරු ක්‍රමයක් නාවික හමුදාවට හදුන්වා දීමත්, සේවාවන්හි ශිෂ්ඨ රීතීන් පිළිබදව කෘතියක් රචනා කිරීම මගින් ඔහුට ත් නාවික හමුදාවට ත් මහත් කීර්තියක් අත්කරදෙන ලදි.

ඔහු විසින් හදාරා ඇති පාඨමාලා අතරින්; 1963 ජන 15 සිට අගෝ 12 දක්වා පකිස්ථානු නාවික බල ඇණියට අනුයුක්තව සිය මුහුදු පුහුණු පාඨමාලාව, 1966 සැප් 01 සිට 1977 මාර්තු 16 දක්වා ඉන්දියාවේ බන්වූරති හි හැදෑරු සංඥා පාඨමාලාව, 1977 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 01 දක්වා ඉන්දියාවේ බලින්ටන් හි හැදෑරු ආරක්ෂණ සේවා මාණ්ඩලික පාඨමාලාව ප්‍රධාන තැනක් ගනි.

එසේම අද්මිරාල් ඩබ්‍ඩබඊසී ප්‍රනාන්දු මහතා ලංකා සන්නද්ධ සේවා දීර්ඝ සේවා පදක්කම සහ සන්දාරය, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා 25වන සංවත්සර පදක්කම, ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති පදක්කම, පූර්ණ භූමි පදක්කම සහ විශීෂ්ඨ සේවා විභූෂණය යන පදක්කම් වලින්ද පිදුම් ලබා ඇත.

LTTE සංවිධානයේ ප්‍රධාන සැපයුම් මාර්ග අවහිර කරමින් යුධ කට‍යුතු වේගවත්ව කරගෙන යාම හේතුවෙන් හෙතම LTTEයේ නිරන්තර ඉලක්කයට ලක්වු අතර අවසානයේ 1992 නොවැ 16 වන දින මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවෙකු විසින් කොළඹදි ඔහුව ඝාතනය කරන ලදි. මරණයෙන් පසුව එතුමන් අද්මිරාල් ධුරයට උසස් කරන ලදි.

අද්මිරාල් ඩීඒඑම්ආර් සමරසේකර, VSV USP, ndc, psc - ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව

1948 උපත ලබා ඇති අතර රාජකීය ලංකා නාවික හමුදාවේ ඉදුරාම බඳවාගත් උප ලුතිනන්වරයෙකු වශයෙන් 1971 ජුනී 23 වන දින නාවික හමුදාවට එක්වී ඇත. 1974 ලුතිනන්, 1982 ලුතිනන් කොමාණ්ඩර් 1985 කොමාණ්ඩර්, 1990 කොමදෝරු සහ 1992 රියර් අද්මිරාල් යන තනතුරු වෙත උසස්වීම් ලබා ඇත. 1993 වසරේ දී නාවික හමුදාධිපති ධූරයට පත්කරීමත් සමගම වයිස් අද්මිරාල් නිලයෙන් පිදුම් ලබන ලදි. 1992 වසරේ දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී සිය මාණ්ඩලික පාඨමාලාව හදාරා ඇත. 1997 ජනවාරි 27 වන දින අද්මිරාල් ධුරයට උසස් වු අතර, ඒ සමගම නාවික හමුදා දිවියෙන් විශ්‍රාම යන ලදි.

විශිෂ්ඨ සේවය විභූෂතාවයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.

වයිස් අද්මිරාල් ඒච්සීඒසී තිසේරා, VSV, USP, ndc - ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව

1947 උපත ලබා, වත්තල ශාන්ත අන්තෝනී විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ප්‍රථම ශිෂ්‍ය භට නිලධාරි බදවාගැනීමට අයත් කෙඩෙට් නිලධාරියෙකු ලෙස රාජකීය ලංකා නාවික හමුදාවට එක්විය. 1973 වසරේ දි උපලුතිනන් නිලයටත්, 1974 වසරේදී ලුතිනන් නිලයටත් උසස්වීම ලැබීය. නාවික හමුදාවේ අවි සම්බන්ධයෙන් විශේෂ හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කල අතර, 1982 වසරේදි පුහුණු තාක්ෂණීක පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා ඔස්ට්‍රේලියාව බලා පිටත් විය.
පසුව පිළිවෙලින් 1982,1985,1988 සහ 1992 වසර වල දී ලුති.කොමා, කොමාණ්ඩර්, කපිතාන් සහ කොමදෝරු යන නිලයන්ට උසස්වීම් ලබා ඇත. 1995 වසරේ නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත. අවසාන වශයෙන් වයිස් අද්මිරාල් තනතුරට උසස්වීම් ලැබ නාවික හමුදාපති වශයෙන් ක්‍රියාකර ඇත.

විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණයෙන් පිදුම් ලබා ඇත.‍

අද්මිරාල් ඩීඑබ්කේ සඳගිරි, RSP,VSV, USP, rcds, MSc, psc, FCMI, MNI - ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව

අද්මිරාල් සඳගිරි මහතා 1947 දී උපත ලබා ඇති අතර, වේයන්ගොඩ ශාන්ත මේරී විද්‍යාලයෙන් සහ කෑගලු මහා විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. එතුමා 1966 නොවැම්බර් 14 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එක් වී ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සගරික විද්‍යාපීඨයෙහි ප්‍රථම ශිෂ්‍යභට නිලධාරී බඳවා ගැනීමට අයත් කැඩෙට් නිලධාරියෙකු වීමේ වරප්‍රසාදය 1969 වර්ෂයේ ජූලි මස 01 වන දින හිමි කර ගෙන ඇත. 1973 ජුලි 01 දින උප ලුතිනන්වරයෙකු වශයෙන් අධීකාරියට පත් වූ එතුමා දීර්ඝ අවි පාඨමාලාව හදාරා ඇති අතර, 1984 වර්ෂයේදී ඉන්දියාවේ වෙලින්ටන් ආරක්ෂක සේවා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයෙන් පශ්චාත් උපාධිය හිමිකර ගන්නා ලදි. 1985 ජනවාරි මස 01 දින කොමාණ්ඩර් නිලයට උසස් වීමී ලැබ පරික්ෂණ සහ ආරක්ෂක නිලධාරි මාණ්ඩලික සුභ සාධන නිලධාරි, මාණ්ඩලික සංඥා නිලධාරි, මාණ්ඩලික බුද්ධි නිලධාරි සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහෙයුම් වැනි වැදගත් තනතුරු බොහෝ ගණනක් හොබවා ඇත. අනතුරුව පිලිවෙලින් 1989.04.01 සහ 1992.02.01 යන දිනයන්හි කපිතාන් සහ කොමදෝරු නිලයන් වෙත උසස්වීම් ලබා ඇත. මීට අමතරව ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කිරිමේ ගෞරවය ද එතුමන් හිමිකරගෙන ඇති අතර, උතුරු, නැගෙනහිර, බටහිර සහ දකුණු නාවික විධානයන්හි ආඥාපති වශයෙන් ද එවකට කටයුතු කරන ලදී. තවද නාවික හමුදාධීපතිවරු සිව් දෙනෙකු යටතේ අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහෙයුම් ලෙස කටයුතු කිරිමේ දුර්ලභ අවස්ථාව ද එතුමා හිමිකරගෙන ඇත.1996 වර්ෂයේදී එක්සත් රාජධානියේ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පාඨමාලාව හැදැරීම සඳහා පළමු නිලධාරියා ලෙස තේරී පත්වීමේ ගෞරවයද එතුමාට හිමිවී තිබේ. 1997.03.08 වන දින රියර් අද්මිරාල් තනතුර වෙත උසස්වීම් ලබන එතුමන් 1998.04.01 වන දින නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි වශයෙන් පත් කරන ලදි. 1998 දී උතුරු නාවික විධානය භාර ආඥාපති ලෙස රාජකාරී සිදුකල එතුමා කරෙයිනගර් දූපත සහ යාපනය අර්ධද්වීපය යා කිරීම සදහා වෙරළබඩ මාර්ගය පිළිසකර කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන ලදි. දඹකොළපටුන සංඝමිත්තා බෝධීන් වහන්සේ වැඩම කල ස්ථානයේ පන්සලක් ඉදිකිරීම, ත්‍රස්තවාදීන් විසින් විනාශකල ඟිරිහඩු සෑය පන්සල සහ එම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම වැනි පුණ්‍ය කටයුතු රැසක‍් එතුමා විසින් සිදුකර ඇත. 2001.01.01 දින වයිස් අද්මිරාල් නිලයට උසස්වීමත් සමගම නාවික හමුදාධිපති ධුරයේ රාජකාරි ඇරඹු එතුමන් 2004 දී ඇතිවූ සුනාමි ව්‍යසනයේදී විපතට පත් ජනතාවට සහන සැළසීමේ කටයුතු සඳහා සහ එයින් විනාශයට පත්වූ නාවික දේපල රැසක් යථා තත්වයට කඩිනමින් පත්කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලදී. ජාතික වොලිබෝල් සංගමයේ උප සභාපති සහ ලේකම් තනතුරු ද පැසිපන්දු සංගමයේ සභාපති වශයෙන් ද මෙතුමා කටයුතු කර ඇති අතර, ඉන් අනතුරුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ නිර්දේශය මත 2004.09.15 වන දින ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි තනතුරට පත් වී ඇත. තවද එතුමන්, ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සලයේ එවැනි තනතුරට පත් ප්‍රථම නාවික හමුදා නිලධාරියා වශයෙන්ද ඉතිහාසයට එක් විය. 2005.09.01 දින හෙතෙම අද්මිරාල් නිලය වෙත උසස් කරන ලදි. එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ පර්ල් සඳගිරි මැතිනිය වන අතර, ඇය විද්‍යා උපාධිදාරී ගුරුවරියක් වේ. ඔවුන් දෙදෙනා හට යසුරු සඳගිරි සහ චතුර සඳගිරි නම් පුතුන් දෙදෙනෙකු ද වේ.

අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ, RSP, VSV, USP, MBA, MSc, ndc, psc, DISS, MRIN, MNI

2005 සැප්.01 දින නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත්කරන ලදී. වසර 59ක් වු නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ නාවික හමුදාපති ධූරය සඳහා නාවික විධානයක ආඥාපතිව සිටින අතරතුර, පත්කරනු ලැබු ප්‍රථම නිලධාරියා වශයෙන් ඔහු සනිටුහන් වේ.

සිය ගෞරවයණීයවූත්, විචිත්‍ර වූත්, නිකැලැල් සේවා කාලය තුළ ද ඔහු බොහෝ ජයග්‍රහණයන් හිමිකරගෙන ඇත. ඒ අතරින් ශාස්ත්‍රපති උපාධී දෙකක් හිමිකරගත් ප්‍රථම නාවික නිලධාරියා විමේ භාග්‍යය ද ඔහු විසින් හිමිකරගෙන ඇත. එසේම ඔහු රාජකීය ජලතරණ ආයතනයේ සහ එක්සත් රාජධානියේ නාවික ආයතනයේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

මීට අමතරව හවායිහි පිහිටි ආරක්ෂණ අධ්‍යන සඳහා වු ආසියානු පැසිපික් මධ්‍යස්ථානයේ සහ වොෂින්ටන් ජාතික ආරක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ඇති නැගෙනහිර - දකුණ ආසියා උපායමාර්ගික ආදිවාසියෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. තවද 1987 වසරේදී එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය නාවික මාණ්ඩලික විද්‍යාපීඨයේ සහ පකිස්ථානයේ පිහිටි ජාතික ආරක්ෂණ විද්‍යාපීඨයේ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා සහභාගි වි ඉන් විශිෂ්ඨ ලෙස සමත්වීමට හැකියාව ලබා ඇත.

වසර 06ක කාලයක් තුල උතුර,නැ‍ගෙනහිර,බටහිර සහ උතුරු මැද යනාදි වශයෙන් මෙහෙයුම් හා සෘජුව සම්බන්ධ වන නාවික විධානයන් 04ක් හත්වරක් සිය ආඥාපතිත්වය යටතේ මෙහෙයවීමේ විරල අවස්ථාවන් ද, ඔහු විසින් සිය සේවය දිවිය තුල අත්කරගෙන ඇත. නාවික හමුදාව සතු සීමිත සම්පත් උපරිම ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරිම ඇතුළු නාවික පුද්ගලයින්ගේ අභිවෘද්ධියට ඉවහල්වන වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් ඔහු විශාල වශයෙන් බාහිර අය වෙත ඇදිගිය මුදල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සම්බන්ධ වු අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදා සාමාජිකයින්ගේ නොමද පැසසුම්ට ලක්විය.

අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම් වශයෙන් පත්වූ, ප්‍රථම නිලධාරිවරයා ලෙස සඳහන් වන්නේ ද අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ මහතාය. ඊට පෙර ඔහු අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහෙයුම්, අධ්‍යක්ෂ නාවික ව්‍යාපෘති හා සැලසුම් මෙන්ම අධ්‍යක්ෂ නාවික පුද්ගල සහ පුහුණු වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

මෙයට අමතරව, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කිරිමේ ‍ ගෞරවයණීය අවස්ථාවද උදාකරගෙන ඇත. එය නාවික දිවියේ වැදගත් සංවිධානයක් වශයෙන් සඳහන් කළ හැකිය.තව ද ඔහු බටහිර,දකුණ හා නැගෙනහිර නාවික විධානයන් හි නියෝජ්‍ය ආඥාපති වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.

ජලතරණ විද්‍යාව පිළිබදව විශේෂඥයෙකු ලෙස සැලකෙන අද්මිරාල් කරන්නාගොඩ මහතා නාවික හමුදාව සතු යාත්‍රා බොහෝ ගණනක විවිධ තනතුරු දරමින් සේවය කර ඇත. අත්දැකීම් වලින් බහුල දිගු මුහුදු සේවා කාලයක් සහිත ඔහුගේ එම සේවය 1992 දි අවසන් වු අතර,එවකට වූ ශ්‍රීලංනානෞ වික්‍රම නෞකාවේ සේවය කරමින් සිට්යේය. එසේම, ඔහුගේ විධාන රාජකාරි නිසි නිමාව 7වන නිරීක්ෂණ බලඝණයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු අවසන් කිරීමත් සමගම සනිටුහන් විය.

ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාපති වශයෙන් ක්‍රියාකරමින් දශක 03කට වැඩි කාලයක් මාතෘ භූමිය වෙලාගෙන සිටි රුදුරු LTTE ත්‍රස්ථවාදය නිමා කිරිමේ භාරදුර කර්තව්‍යයේ දී ,උපාය මාර්ගික වශයෙන් නාවික හමුදාව සවිමත් කිරිමේ උතුම් ක්‍රියාදාමය හේතුකොට ගෙන ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් ඔහු අද්මිරාල් තනතුර වෙත උසස් කරන ලදි. ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා ඉතිහාසය තුල සක්‍රීය සේවයේ යෙදි සිටින අතරතුර,එම නිලයට පත් ප්‍රථම නාවික හමුදාධිපතිවරයා වශයෙන් එතුමන් ඉතිහාසයට එක්වේ.

යුධබි‍මේ දී ප්‍රකට කල වීරත්වය හේතුවෙන් ඔහු රණශූර පදක්කමෙන් පිදුම් ලබා ඇති අතර, ඊට අමතරව විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය, උත්තම සේවා පදක්කම, ශ්‍රී ලංකා ජනර‍ජයේ සන්නද්ධ සේවා පදක්කම, ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා 50 වන සංවත්සර පදක්කම, ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ සේවා දිරිය සේවා පදක්කම, ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති පදක්කම, 50 වන නිදහස් සැමරුම් පදක්කම, උතුරු නැගෙනහිර මෙහෙයුම් පදක්කම, පූර්ණ භූමි පදක්කම, රිවිරැස මෙහෙයුම් සේවා පදක්කම ආදි වශයෙන් පදක්කම් රැසකින් පිදුම් ලබා ඇත.

අද්මිරාල් ටීඑස්ජී සමරසිංහ, RSP, VSV, USP, ndc, psc, DISS

1974 වසරේ දී 04 වන බඳවාගැනීමට අයත් කැඩෙට් නිලධාරියෙකු වශයෙන් නාවික හමුදාවට එක්වී ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ මුලික පුහුණූව ලබාගෙන ඇති අතර, එම බඳවා ගැනීමේ හොදම මධ්‍ය නිලධාරියාට හිමිවන ගෞරවණිය අයිතිය දිනාගැනීමට ද සමත්ව ඇත. එමෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ වත්මන් බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදා ඇකඩමියේ 1976 වසරේ හොඳම ජාත්‍යන්තර මධ්‍ය නිලධාරි වශයෙන් ද ගෞරවයට පත් ඔහු, එහි අංශභාර උප ලුතිනන්වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ භාග්‍ය ද උදා කරගෙන ඇත. ජලතරණයේ විශේෂ පුහුණුව ලැබුවකු වශයෙන් පිලිගැනෙන අද්මිරාල් සමරසිංහ මහතා ඒ වෙනුවෙන් ඉන්දියාවේ වෙන්ඩුරුහි දී විශේෂ පුහුණුවක් ලැබු අතර, එම පාඨමාලාවේ ප්‍රථම ස්ථානය තහවුරු කරගැනීමට ද සමත් විය.

ඔහු ගොඩබිම සහ යාත්‍රාවල වැදගත් තනතුරු බොහෝ ගනණක් හොබවා ඇති නිලධාරියෙකි. ඔහුගේ සේවා කාලය සැලකීමේදි වෙරල මුර යාත්‍රා ගැඹුරු මුහුදු පරීක්ෂණ යාත්‍රා, වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා (1985 වසරේදි නාවික හමුදා යාත්‍රා කණ්ඩායමට ප්‍රථම වරට එක්වු ඊශ්‍රාලයේ නිෂ්පාදිත ඩෝරා යාත්‍රා 02) Fast Gun Boat නීරීක්ෂණ/නෞකා වැනි නෞකා යාත්‍රා විශාල ප්‍රමාණයක සේවය කර ඇත. වසර 07කට අධික ඔහුගේ මුහුදු සේවා කාලය තුල වසර 04 ½ ක වැඩි කාලයක් විධාන නිලධාරියකු වශයෙන් සේවය කර ඇත.

මෙයට අමතරව කිර්තිමත් පුහුණු ආයතන 02 ක ආඥාපති සහ පුහුණු විධායක වශයෙන් කටයුතු කර ඇති එතුමන් නාවික හමුදා මුලස්ථානයේ මාණ්ඩලික නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ/ අධ්‍යක්‍ෂ වැනි තනතුරු රැසක් හොබවා ඇත.

මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති කාලයන්හි දී ඔහු උතුරු සහ නැගෙනහිර නාවික ප්‍රදේශ භා‍ර ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. තවද 2002 වර්ෂයේ දී ඔහු දකුණු ප්‍රදේශ භාර ආඥාපති වශයෙන් පත්කරන ලදී. 2004 වසරේදී නාවික හමුදාවේ ප්‍රථම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් සේවා ලෙස කටයුතු කිරීමේ භාග්‍යය ද එතුමන් හිමි කර ගන්නා ලදී. මෙයට සමගාමිව ඔහු විසින් අධ්‍යක්‍ෂ ව්‍යාපෘති සහ සැලසුම් නාවික හමුදාපති තුමන්ගේ අධි සහායක සහ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් පිළිබද මාණ්ඩලික නිලධාරි වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත. එමෙන්ම 1995 – 2006 වසර වල නාවික හමුදා නියෝජිතයින් සමගින් ඉන්දියාව, රුසියාව, ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල සංචාරය කරමින් ද්විපාර්ශවික ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

1991 වසරේ දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නාවික යුධ ඇකඩමියේ පිහිටි නාවික මාණ්ඩලික පාසලෙන් උපාධිය පාඨමාලාව සාර්ථකව නිමකරන එතුමන්, 2005 වසරේ නවදිල්ලි ජාතික ආරක්‍ෂක විද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාව ද උසස් ලෙස සමත් වු විද්‍යාර්තයෙක් ලෙස සැලකේ.දිල්ලි ආරක්ෂක විද්‍යාලයේදී “නාවික ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ උපායමාර්ග” යන මැයෙන් ඔහු විසින් සම්පාදනය කළ නිබන්දනය සහ “තිරසාර සහයෝගිතා ආරක්ෂක අභියෝග සහ විකල්ප” යන මාතෘකාව යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකාව ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලද ලේඛණ ලෙස සම්මානයට පාත්‍රවී ඇත.

නාවික හමුදාවේ කොමදෝරු නිලයේ රාජකාරි කරන අතරතුර, ආරක්‍ෂක අධ්‍යයනයන් වෙනුවෙන් එක්සත් ජනපදයේ හවායිහි පිහිටුවා ඇති ආසියානු පැසිපික් මධ්‍යස්ථානය විසින් පවත්වනු ලබන ආරක්ෂක අධ්‍යයන විධායක පාඨමාලාව හැදැරිමේ අවස්ථාව ද 2003 වසරේ දී එතුමන් විසින් හිමිකර ගන්නා ලදී. එහීදී රටවල් 91 උපාධිදාරින් අතරින් ඉහළම ස්ථානයට පත්වීමේ දුර්ලභ අවස්ථාව ද එතුමන් හිමිකර ගන්නා ලදී.

1977- 2006 දක්වා කාලය තුළ නාවික හමුදාපති ධුරය දැරු නාවික හමුදාපතිවරුන් 04 දෙනෙකුගෙන් සේවය ඇගයිමේ ලිපි 05 ක් ලබාගැනීමටද ඔහු සමත්ව ඇත.එසේම 2009 වසරේදී ජනාධිපතිතුමන් සහභාගි වු ලිබියානු සංචාරයට සහ 2006 වසරේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකළ ඉන්දුනීසියානු සංචාරය සඳහා සහභාගි වීමට ද එතුමන්ට හැකි විය.

මානුෂිය මෙහෙයුමේ ආරමිභයත් සමගම 2005 වසරේ දෙසැම්බර් මස ඔහු උතුරු ප්‍රදේශය භාර වැඩ බලන ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කළ අතර, 2006 වසරේදී අධ්‍යක්ෂ ‍ජෙනරාල් මෙහෙයුම්, 2007 වසරේ දී නැගෙනහිර ආඥාපති 2008 වසරේ දී උතුරු ආඥාපති වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත.

LTTE සංවිධානයේ පාවෙන අවි ගබඩා විනාශ කිරිමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන අවධියේ ඔහු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මෙහෙයුම් ලෙස මෙම ක්‍රියාදාමයන් සාර්ථක කර ගැනීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ලදී. 2009 වසරේ මැයි මස ඔහු නාවික හමුදා මණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුර වෙත උසස් වන ලදී.සිය රණකාමිත්වය වෙනුවෙන් පිදෙන රණශූර පදක්කමින් හා රාජකාරිය වෙනුවෙන් දක්වන ලද කැපවීම සහ මව්බිමේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සිදුකළ නිකලැල් සේවය උදෙසා පිදෙන විශීෂ්ඨ සේවා ව්භූෂණයෙන් සහ උත්තම සේවා පදක්කමින්ද පිදුම් ලබා ඇත.

ක්‍රීඩා කටයුතු සදහා දායකත්වය:

• ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම (1978 – 1988)
• පහත සදහන් නාවික හමුදා ක්‍රිඩා සංගම් වල සභාපතිත්වය දරා ඇත.
ක්‍රිකට් - 1998
රගර් - 1986 – 1989 සහ 2004
මලල ක්‍රිඩා - 1984
වෙඩිතැබිම් - 1997
• ශ්‍රි ලංකා රග්බි පාපන්දු සංගමයේ සාමාජිකත්වය දරා තිබීම

ජාතික මට්ටමේ නියෝජනයන්:

• 1998 වසරේ පැවත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ 50 වන නිදහස් දින සමරු උත්සවය වෙනුවෙන් ප්‍රධාන ආරධිතයා වශයෙන් පැමිණි වේල්සයේ කුමාරයාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර නිලධාරි වශයෙන් කටයුතු කිරීම.
• ශ්‍රි ලංකාව සම්බන්ධ මහද්විපික ආන්තික සීමා නිර්ණය කිරීමේ, ජාතික කාර්යසාධන බලකායේ පුරෝගාමි සමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම.
• 2006 වසරේ පැවති 10 වන සාක් ක්‍රීඩා උළෙලේදී ජාතික රයිෆල් සංගමයේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කිරිම.
1960 – 1974 දක්වා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබා ඇති අතර, එහි දි පහත සඳහන් නියෝජනයක් සිදුකර ඇත.
1973 - ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරිම.
1973 - ශ්‍රි ලංකා කැඩෙට් බලකායේ තුන්වන බලඇණියේ රෙජිමේන්තු සාජන් මේජර් වශයෙන් කටයුතු කිරිම.
1972 - මලල ක්‍රීඩා වාර්ථා දිනා ගැනීම.
1973 - A කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරීම.
1973 - ජ්‍යෙෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමේ උප නායකත්වය දැරිම.

ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු වු ප්‍රැන්සික් සමරසිංහ මහතාගේ සහ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ ආචාර්යවරියක් වශයෙන් සේවය කළ උමාවති සමරසිංහ මැතිනියගේ දෙවන පුත්‍රයා වන අද්මිරාල් සමරසිංහ මහතාගේ ප්‍රිය බිරිඳ වන්නේ මාලනි සමරසිංහ මැතිනියයි.ඔවුන්ට නදීකා සහ හරීන් නමින් දියනියක් සහ පුතනුවෙකු සිටි.

අද්මිරාල් ඩීඩබ්ඒඑස් දිසානායක, WV, RWP, RSP & Bar, VSV, USP, ndc, MPhil(D&SS), MSc(DS)Mgt, MNI(Lond)

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් DWAS දිසානායක අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කරන ලදී. 2011 ජනවාරි 15 වන දින ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාපති ධුරයට පත් ඔහු නාවික හමුදාවේ උසස්ම ධුරයට පත් 17 වන නාවික හමුදාපතිවරයා ලෙස සැලකේ.නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත්වීම් ලැබීමට ප්‍රථමයෙන් 2009 වසරේ ජුනි මස, ඔහු නාවික හමුදා මණ්ඩලික ප්‍රධානි වශයෙන් ජනාධිපති තුමන් විසින් පත් කරන ලදී. එහිදි ඔහු විසින් මතෘ භූමියේ ත්‍රස්තවාදය මුලිනුපුටා දැමීම වෙනුනෙන් සිදු කළ දායකත්වය සැළකිල්ලට ගන්නා ලදී.

උතුරු නාවික විධානය භාර ආඥාපති වශයෙන් ක්‍රියාකරමින් LTTE ය සමග සිදුකළ අවසන් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔහු ඉතා භාරදුර කාර්යක් ඉටුකරන ලදී. වසර 60 ක නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ වැඩිම පදක්කම් සහ පළදනා වලින් සමන්විත වු නිලධාරි ලෙස සැලකෙන්නේද අද්මිරාල් සෝමතිලන දිසානායක මහතාය. LTTE මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයකින් ද දිවි ගලවා ගත් ඔහු ඒ අතර තුර සිය සහාය නාවිකයෙකුගේ ජිවිතය බේරාගැනීමට කටයුතු කිරිම හේතුවෙන් වීරෝධාර විභූෂණයෙන් පිදුම් ලබා ඇත. එසේම වීරත්වය වෙනුවෙන් පිදෙන රණ ශූර පදක්කමට අමතරව ඔහු විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය, උත්තම සේවා පදක්කම සහ තවත් පදක්කම් 11 කින් පිදුම් ලැබීමට සමත් වී ඇත. මීට අමතරව තවත් පළදනා තුනක් හිමිකරගැනිමට එතුමන් සමත් වී ඇති අතර, ඒ අතරට තරු 05 කින් සමන්විත සේවය ඇගයිමේ පදක්කමක් ද එක් කර ගෙන ඇත.

1977 ජුනි 01 දින ශිෂ්‍යභට නිලධාරි වශයෙන් ඔහු නාවික හමුදාවට එක් වී ඇති අතර, සිය මුලික පුහුණුව ත්‍රිකුණාමල නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ දී හදාරා ඇත. පසුව ඉන්දියාවේදී උප ලුතිනන් තාක්‍ෂණික පාඨමාලාව හදරා ඇත. එසේම තරුණ නිලධාරි වශයෙන් එක්සත් රාජධානියේ බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාව විසින් පවත්වන ලද ජාත්‍යන්තර යුධ පාඨමාලාව හැදැරිමේ භාග්‍යය ද එතුමන් හිමිකරගෙන ඇත.

උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශ වල වසර 15 කට වැඩි කාලයක් සේවය කර ඇති ඔහුගේ, මුහුදු සේවා කාලය ද වසර 08 ක් ඉක්මවයි.එසේම ඔහු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මෙහෙයුම් සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සේවා වශයෙන් ද නාවික හමුදා මුලස්ථානයේ රජකාරි නිරතව ඇත. විධාන භාර ආඥාපති වශයෙන් ද කටයුතු කර ඇත. ඊටත් ප්‍රථමයෙන් ඔහු අධ්‍යක්‍ෂ නාවික පරිපාලන, අධ්‍යක්‍ෂ නාවික පුද්ගල සහ අධ්‍යක්‍ෂ නාවික සුභසාධන වශයෙන්ද රාජකාරි සිදු කර ඇත.

අද්මිරාල් දිසානායක මහතා ඉන්දියාවේ දිල්ලි ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ සිය උපාධිය හිමි කර ගත් අතර, ආරක්ෂක විද්‍යාව පිළිබඳ දර්ශණපති උපාධිය ද හිමි කර ගෙන ඇත.එසේම ආරක්ෂණ කළමනාකරණ විද්‍යාව පිළිබඳ ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිය ද ඔහු විසින් හිමි කරගෙන ඇත.මීට අමතරව හෙතෙම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් නුවර පිහිටි ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ හවාහි පිහිටි ආරක්ෂක අධ්‍යයන සදහා වු ආසියානු පැසිපික් මධ්‍යස්ථානයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයකු ලෙස සැලකේ.මීට අමතරව ඔහු එක්සත් රාජධානියේ කිර්තිමත් සාමාජිකයෙකු වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත.

1998 වසරේ සිට 2001 වසර දක්වා ඔහු ඉන්දියාවේ ශ්‍රි ලංකා මහ කොමසාරිස්තුමන්ගේ ආරක්ෂක උපදේශක වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. එය, මෑත ඉතිහාසයේ එවැනි ධුරයකට නිලධාරිපත් වු ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙසද සැලකිය හැකිය. සයුර නෞකාව ඇතුළු හමුදා මිලදී ගැනීම් බෝහෝ ගනණක් ඉටුකිරිමේ දි කැපිපෙනෙන භූමිකාවක් ඔහු නිරූපණය කළ අතර, වසරකට දෙවරක් මෙහෙයුම් සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම් ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාවන් පිළිබද රැස්වීම් පැවැත්වීම, ශ්‍රි ලංකා සහ ඉන්දියානු නාවික හමුදාවන් අතර සෘජු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරිම වැනි පුරෝගාමී කාර්යභාරයන් රැසක් සිදු කරන ලදී.

1984 වසරේදී තරුණ නිලධාරි වශයෙන්, කන්කසන්තුරේ ප්‍රදේශයට උතුරින් වූ මුහුදු සංග්‍රාමික කටයුතු මෙහෙයවමින් ප්‍රථම වරට LTTE යාත්‍රාවක්, එහි සමාජිකයන් 19 ක්ද සමග විනාශ කිරීමේ සුවිශේෂි වික්‍රමය සිදුකිරිමේ ගෞරවයද අද්මිරාල් දිසානායකයන් විසින් හිමිකරගෙන ඇත.එසේම සතුරු යාත්‍රා ක්‍රියාකරකම් මැඩපවත්වමින් එවා විනාශ කිරිමේ සිදුවිම් 30 ක් පමණ ඔහුගේ මෙහෙයවීමෙන් සිදුකර තිබේ. මීට අමතරව ඔහු Inshore Patrol Craft, Fast Attack Craft සහ Fast Gun Boat වල සිය මෙහෙයුම් දායකත්වය ලබා දී ඇත.

ඔහු ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාවේ වේග ප්‍රහාරක බලඝණයේ අණදෙන නිලධාරි වශයෙන් කටයුතු කර, නාවික හමුදාවේ උසස්ම ධුරයට පත් වු ප්‍රථම නාවික හමුදාපති වරයා වශයෙන්ද සැලකේ. තවද ,ඔහු වඩමාරච්චි, බලවේගය සහ රිවිරුස ඇතුළු සියළුම ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් වලට සිය සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දී ඇත.එසේම 1996 වසරේදී සිදුකළ ගොඩබැස්මේ මෙහෙයුම ඇතුළු තවත් නාවික මෙහෙයුම් රැසකට සිය දායකත්වය සපයා ඇත.

අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඔගේ, RSP, VSV, USP, rcds, psc MSc (DS), MA (IS), Dip in IR, Dip in CR, FNI (Lond)

2012 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති තුමන් විසින් අද්මිරාල් ජයනාත් කොළඔගේ RSP, VSV, USP rcds, PSC නාවික හමුදාපතිධූරයට පත් කරන ලදී.63 වසරක කිර්තීමත් නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ, එම පදවියට පත් 18 වන නාවික නිලධාරි වශයෙන් ඔහු සැලකේ.2014 වසරේ ජුනි 28 වන දින සිට හෙතෙම නාවික හමුදා සේවයේ ඉහළම තනතුර වන අද්මිරාල් ධුරයට පත්වන ලදී.

මෙහෙයුම් කටයුතු වලට සක්‍රීයවම දායක වන නාවික විධානයක රාජකාරියෙහි නිරත වෙමින් සිටිය දී නාවික හමුදාපති ධුරය සඳහා තොරාගත් දෙවන නාවික නිලධාරිවරයා වන්නේ ද අද්මිරාල් කොළඔගේ මහතාය.නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත්කීරිමට ප්‍රථමයෙන් ඔහු ‍‍‍ඵෛතිහාසික නාවික තඨාකාංගනයේ, නැගෙනහිර විධානයේ ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින ලදී.වසර 36ක් වන ඔහුගේ ගෞරවනීය හා නිකලැල් නාවික දිවිය තුළදි අත්කර ගත් ජයග්‍රහනයන් බොහෝය.එමෙන්ම ඔහු ආරක්‍ෂක විද්‍යාව සහ අන්තර්ජාතික අධ්‍යයන සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් උපාධි ද්විත්වයක්ම හිමිකරගැනීමට ද සමත්ව ඇත.එමෙන්ම මේ වන විට ඔහු දර්ශනය පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය හදාරමින් සිටි.

නාවික හමුදාව සක්‍රියව මෙහෙයුම් සඳහා දායක වෙමින් සිටි අවධියේ දී ඔහු උතුරු සහ නැගෙනහිර නාවික ප්‍රදේශයන්හි නියෝජ්‍ය ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කළ අතර, 2002 වසරේදී දකුණු නාවික ප්‍රදේශය භාර ආඥාපති වශයෙන් පත්වීම් ලැබීය. නාවික හමුදාවේ ප්‍රථම අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් සේවා ලෙස කටයුතු කිරීමේ භාග්‍ය ලද එතුමන්, අධ්‍යක්‍ෂක නාවික ව්‍යාපෘති සහ සැලසුම්, නාවික අවි සහයක සහ ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී යටතේ මාණ්ඩලික නිලධාරී ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් වැනි තනතුරු රාශියක් හෙබවීමට සමත්ව ඇත. එමෙන්ම 1995-2006 කාලය තු ඉන්දියාව, රුසියාව, ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය යන රටවල් සමග ද්විපාර්ශවික සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ අරමුණෙන් ක්‍රියාත්මක වූ සාකච්ඡා වටයන්හි නාවික හමුදා නියෝජිත පිරිසේ ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කිරීමට ද හැකිවිය.

ආරක්ෂක සේවා අංශ සහ මාණ්ඩලික පාසලේ ආරම්භයේ පටන් එහි නිත්‍ය දේශකයෙකු ලෙස ද අද්මිරාල් කොළඹගේ මහතා ප්‍රසිද්ධය. සාගරික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාමාණික බුද්ධිමතෙකු වශයෙන් සැලකෙන ඔහු එම විෂය සම්බන්ධයෙන් ජාතික මට්ටමේ සම්මන්ත්‍රණ රාශියක් පවත්වා ඇති අතර, ඒ පිළිබඳ බොහෝ ලිපි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මීට අමතරව ජාත්‍යන්තර සාගරික සංවිධානය මගින් ඔහුව වරාය සහ නෞකා ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන් පිළිබඳ උපදේශකයෙකු වශයෙන් ද නම් කර ඇත. එසේම ඔහු සාගරික ත්‍රස්ථවාදය සහ ඒ ආශ්‍රිත විෂයන් සම්බන්ධයෙන් දේශීය වශයෙන් සහ විදේශීය වශයෙන් දේශණ රාශියක් පවත්වා ඇත. “NAVAL TERMS & EXPRESSION” නමින් නාවික හමුදාවේ ව්‍යවහාරයක් සහ ප්‍රකාශනයක් සම්බන්ධයෙන් ග්‍රන්ථයක් ද සම්පාදනය කර ඇති එතුමන්, විවිධ අධ්‍යාපනික සංසදයන් බොහෝ ගණනක් ද සිය සක්‍රීය සහභාගීත්වය ලබා දී ඇත.

තවද,ඔහු ඉන්දියාවේ ටෙලිටෙක් හි පිහිටි ආරක්ෂක සේවා මාණ්ඩලික පාසැලේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වන අතර, ආරක්ෂක අධ්‍යනයන් සඳහා වන ආසියා පැසිෆික් මධ්‍යස්ථානයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නවවැනි සහ එක්සත් රාජධානියේ රාජකීය ආරක්ෂක අධ්‍යනයන විද්‍යාලයේ කීර්තිධර සාමාජිකයෙකු වශයෙන් ද සැලකිය හැකිය. මීට අමතරව, හෙතෙම එක්සත් රාජධානියේ නාවික කටයුතු පිළිබඳ ආයතනයේ එහි ශ්‍රී ලංකා සභාපති ලෙස ද කටයුතු කර ඇත. තවද, ඔහු ආරක්ෂක අධ්‍යනයන්, ගැටුම් නිරාකරණ ජාත්‍යන්තර කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ යන විෂයන් සඳහා ඩිප්ලෝමා ධාරියෙකුද වේ.

1978 වසරේ දී අගෝස්තු 23 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ශිෂ්‍යභට නිලධාරියෙකු වශයෙන් ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ සිය මූලික පුහුණුව සඳහා එක් වූ අද්මිරාල් කොළඹගේ මහතා 07 වන බඳවාගැනීමට අයත් නිලධාරීන්ගේ දක්ෂතම නිලධාරියා වශයෙන් සම්මානනීය අසිපත දිනා ගැනීමට ද සමත් වන ලදි. සිය මූලික පුහුණුවේදී දැක්වූ දක්ෂතා සැලකිල්ලට ගනිමින් බ්‍රිතාන්‍යයේ ඩාක්මවුත් පිහිටි බ්‍රිටැනියා රාජකීය නාවික හමුදා පුහුණු ඇකඩමියේ පවත්වනු ලබන ජාත්‍යන්තර මධ්‍ය නිලධාරි පාඨමාලාව හැදෑරීමේ භාග්‍යය ද ඔහු විසින් හිමි කර ගන්නා ලදි.

වසර 04 ක කාල පරාසයක් තුල ඔහු විසින් නැගෙනහිර, උතුරු, බටහිර සහ උතුරු මැද යන නාවික විධාන 04ක ආඥාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. මීට අමතරව නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම් වශයෙන් අවස්ථා 2කදී කටයුතු කර ඇත. ඊට පෙර අවස්ථා වලදී අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සේවා, අධ්‍යක්ෂ නාවික පුද්ගල සහ පුහුණු වශයෙන්ද සිය රාජකාරි ඉටුකර ඇත. ඔහු විසින් නියෝජ්‍ය ආඥාපති ධුරය දරන ලද නාවික විධානයන් ලෙස උතුරු මැද, දකුණු සහ නැගෙනහිර විධානයන් නම්කළ හැකිය.

නාවික හමුදාව සතු, fast missile vessels, Fast gun boats, Fast attack croft සහ භූ ජල තරණ යාත්‍රා රාශියක් මෙහෙයවා ඇති ඔහු Surface Warfare Body ද අත්කරගෙන ඇති නිලධාරියෙකි.අවි පිළිබද විශේෂඥ පුහුණුවක් ලබා ඇති නිලධාරියෙකු වන අද්මිරාල් කොළඔගේ මහතා, ඒ වෙනුවෙන් ඉන්දියානු හා රුසියානු නාවික හමුදාවන් විසින් පවත්වනු ලැබු විශේෂ පාඨමාලා සඳහා සහභාගි වී ඇත.

වීරත්වය වෙනුවෙන් රණවිරුවන්ට පිදෙන රණශූර පදක්කමින් පිදුම් ලබා ඇති එතුමන් විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය, උත්තම සේවා පදක්කම, නාවික හමුදා 50 වන සංවස්තර පදක්කම , සන්නද්ද සේවා දිර්ඝ සේවා පදක්කම, ජනපති පදවි ප්‍රාප්ති පදක්කම, 50 වන නිදහස් සැමරුම් පදක්කම, නැගෙනහිර මානුෂිය මෙහෙයුම් පදක්කම, උතුරු මානුෂිය මෙහෙයුම් පදක්කම, උතුරු නැගෙනහිර මෙහෙයුම් පදක්කම, පුර්ණභූමි පදක්කම, වඩමාරච්චි සහ රිවිරැස මෙහෙයුම් පදක්කම යන ආදී පදක්කම් රාශියකින් පිදුම් ලැබීමට සමත් වී ඇත.

අද්මිරාල් කොළඔගේ සිය නාවික හමුදා දිවියේ දී නොමද ප්‍රශංසනයට ලක් වූ නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු වශයෙන් සඳහන් කල හැකිය.මෙහෙයුම් කටයුතු, නායකත්ව හැකියාව, කළමණාකරණ හා පරිපාලනමය හැකියාව, අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ, මතෘභුමිය වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය කළ ඉමහත් කැපවීම වැනි කරුණු සමිබන්ධයෙන් නාවික හමුදාපතිවරුන්ගේ නොමද ප්‍රශංසාවට ලක්වී ඇති අතර, තරු පහකින් සමන්විත ප්‍රසංශාත්මක පදක්කමින් පිදුම් ලැබීමටද සමත් වී ඇත.

ජාතික තලයේ මලල ක්‍රීඩයෙකු ලෙසද ප්‍රසිද්ධියක් ඉසිලූ ඔහු, ඒ වෙනුවෙන් පාසල් වර්ණ මෙන්ම නාවික හමුදා වර්ණ දිනාගැනීමට ද සමත්ව ඇත.එමෙන්ම 1999 සිට 2006 වසර දක්වා ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපතිත්වය දරා ඇති ඔහු විසින් ලංකා ජවන හා පිටිය ක්‍රිඩා සමාජයේ සභාපතිත්වය ද හොබවා ඇත.එමෙන්ම ආරක්ෂණ සේවා සහ ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදා ක්‍රීඩා මණ්ඩලයේ සභාපති වශයෙන්ද ඔහු කටයුතු කර ඇත.

අද්මිරාල් කොළඔගේ මහතා කටුනායක ප්‍රදේශයේ ජිවත්වන අතර ඔහුගේ ආදරණීය බිරිද ශ්‍රිමා මැතිණිය තොරතුරු තාක්‍ෂණ විෂය පිළිබද පුහුණු ගුරුවරියක් වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.ඔවුන්ගේ එකම දියණිය වන ඉන්දිවරි මහත්මිය ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවෙහි සහාය අධ්‍යක්ෂක වරියක් ලෙස සේවය කරයි.නුවර ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයෙන් සිප්සතර හදාරා ඇති අද්මිරාල් කොළඔගේ මහතා සන්නද්ද සේවාවන්හි ඉහළම ධුරය වන හමුදාපති ධුරය දක්වා පැමිණි ප්‍රථම ආදි ශිෂ්‍යයා වශයෙන්ද හදුන්වා දිය හැකිය.

අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා , VSV, USP, ndc, psc, MSc(DS), MSc(D&SS)

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් රියර් අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා RWP, VSV, USP, ndc, PSC, MSc(Ds) MSc(D&SS) ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාවේ නාවික හමුදාපති වශයෙන් පත්කර 2015 ජුලි 09 දා සිට ඔහු අද්මිරාල් තනතුර දක්වා උසස් කර ඇත.

වසර 63 කට වඩා අතීතයකට දිවයින පෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාවේ 19 වන නාවික හමුදාපතිවරයා වන්නේ අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතාය. නාවික හමුදාපති ධුරයට පත්වීමට ප්‍රථමයෙන් ඔහු නාවික හමුදා මාණ්ඩලික නිලධාරි වශයෙන් කටයුතු කරන ලදි.

1978 අගෝස්තු මස 23 වන දින ශ්‍රීලංකා නාවික හමුදාවට එක් වු අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතා සිය මුලික පුහුණුව ත්‍රීකුණාමලයේ පිහිටි නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ සිදු කරන ලදි. අවි කටයුතු පිලිබද විශේෂඥයකු ලෙස සැලකෙන ඔහු ඒ සඳහා වැඩිදුර පුහුණුව ඉන්දියාවේ කොචී හි පිහිටි අවි පාසලෙන් හදාරා ඇත තවද, සිය නාවික මාණ්ඩලික පාඨමාලාව ඉන්දියාවේ දී හදාරා ඇති ඔහු ජාතික ආරක්‍ෂක පාඨමාලාව පාකිස්ථානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවර පිහිටි ජාතික ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලබාගෙන ඇත. ආරක්‍ෂක විද්‍යාව සහ උපායමාර්ගික අධය්‍යනය පිළිබඳ ඉන්දියාවේ මදුරායි විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සහ පාකිස්ථානයෙන් ඉස්ලාමාබාද් නුවර පිහිටි ජාතික ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලෙයන් පස්චාත් උපාධි ද්විත්වයක් ලබා ගැනීමටද, ඔහු සමත්ව ඇත.මීට අමතරව, 2005 වසරේ එක්සත් රාජධානියේ පැවැත් වූ ජාත්‍යන්තර ආපදා කළමණාකරණ පාඨමාලාව සහ වැඩමුඵව මෙන්ම, 2012 වසරේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හනයි පර්ල් හාබර් හි පැවති ඒකාබද්ධ බලකාය සාගර කොට්ඨාස පිළිබඳ හමුදා පාඨමාලාව යනා දී පාඨමාලා රැසක් ද ඔහු විසින් හදාරා ඇත.

ශ්‍රීලංකා නාවික හමුදාවේ ධජ නෞකාව වශයෙන් සැලකෙන ශ්‍රීලංනානෞ සයුර ඇතුළු තවත් විවිධ නෞකා FAST GUN BOATS සහ LANDING CRAF මෙහෙයවීමේ භාග්‍ය ද අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතා අත් කර ගෙන ඇත. පිළිවෙලින් 2007/2008 වසර වල ඔහු බටහිර සහ දකුණු නාවික විධානයන් හි නාවික ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කර ඇති අතර, මානුෂීය මෙහෙයුමි පැවති 2006 වසරේ දී නැගෙනහිර නියෝජ්‍ය ආඥාපති වශයෙන් කටයුතු කර ඇත.

එමෙන්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් මෙහෙයුම්, අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් සේවා, FOCNF, අධ්‍යක්‍ෂක නාවික මෙහෙයුම් සහ විශේෂ බලකා, අධ්‍යක්‍ෂ නාවික අවි, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ නාවික බුද්ධි තොරතුරු,නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ නාවික පොදු ,නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක , ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානිගේ ප්‍රධාන මාණ්ඩලික නිලධාරී වැනි ඉහල පෙලේ මාණ්ඩලික තනතුරු රාශියක් හෙබවීමට සමත්ව ඇත.

මෙහෙයුම් කටයුතු වල දී දැක්වු නිර්භීත භාවය හේතුවෙන් අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතා රණවික්‍රම පදක්කමෙන් පිදුම් ලබා ඇති අතර, සිය නාවික හමුදා දිවිය තුලදී නාවික හමුදාවේ ක්‍රියාමාර්ගය උදෙසා ප්‍රදර්ශනය කළ සේවා හැකියාව, මෙම අනූනික ධෛර්ය, කැපවීම සහ නිපුණත්වය හේතුවෙන් නාවික හමුදාපති වරුන් කීහිප දෙනෙකුගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වී ඇත.

ශාලිකා පෙරේරා මැතිනිය අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතාගේ ආදරණීය භාර්යාව වන අතර, ඹහුගේ නාවික දිවියේ සෑම පියවරක් පසුපසම යෝධ සෙවනැල්ලක් සේ සිටීමත් ඹහුගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට නිතරම උපකාර කරනු ලබයි.2012 සිට 2014 කාලය තුළ නාවික සේවා වනිතා ඒකකයේ නියෝජ්‍ය සභාපතිණිය වශයෙන් කටයුතු කළ ශාලිකා පෙරේරා මැතිණිය, අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේ‍රා මහතා නාවික හමුදාපති ධූරය භාරගැනීමත් සමගම, එම ඒකකයේ සභාපතිත්වයට පත්විය.එමෙන්ම ඇය සේවා වනිතා ඒකකයේ දීර්ඝ කාලයක පටන් සමාජිකත්වය හිමි කරගෙන සිටින සාමාජිකාවක් ලෙසද හදුන්වා දිය හැකිය. අද්මිරාල් ජයන්ත ‍‍පෙරේරා මහතාට සහ ශාලිකා පෙරේරා මැතිණියට රනිත්‍රි සහ රනලි නමින් නිවුන් දියණියන් දෙදෙනෙකු සිටින අතර, ඔවුන් සිය ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ මූලික උපාධිය ඉන්දියාවේ බැංගලෝර් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත.මේවනවිට ඹවුන් ජාත්‍යන්තර වෙළදාම සහ සැපයුම් පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි කළමනාකරණ ආයතනයේ හදාරමින් සිටී.

අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවකු වන අතර, පාසල් මාතාවගේ ශිෂ්‍ය නායකයකු ලෙස පාසලට මහත් කීර්තියක් අත් කර දී ඇත. පෞද්ගලික යහපතට පෙර සිය සේවය පිළිබදව පාසල් කාලයේ පටන් සිතීමට පුරුදු වු අද්මිරාල් ජයන්ත පෙරේරා මහතා එහි ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක,රග්බි කණ්ඩායම් නායක,පාසල් ශිෂ්‍යභට කණ්ඩාය‍මේ සාජන්ට් සහ සාජන්ට් මේජර් යනාදී තනතුරු රාශියක් හොබවමින් සිය චරිතය හැඩගස්සවාගෙන ඇත.

අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න, ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී*, ආර්එස්පී, වීඑස්වී, යුඑස්පී, එන්ඩීසී, පීඑස්එන් ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී

අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. සිය අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ‘නවෝදය’ ශිෂ්‍යත්වයක් හිමි කරගෙන ඇති හෙතම ජනාධිපති බාලදක්ෂයෙකු මෙන්ම 1980 වසරේ හර්මන් ලුස් ශූරතාවය ජයග්‍රහනය කළ විද්‍යාලීය ශිෂ්‍යභට කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකුද වේ. මීට අමතරව රාජකීය විද්‍යාලයේ හොකී සහ මළල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම්වල සාමාජිකයෙකුද ලෙසද කටයුතු කර ඇත.

1980 වසරේ නොවැම්බර් 01 වන දින 09 වන බඳවාගැනීමට අයත් ශිෂ්‍යභට නිලධාරියෙකු ලෙස නාවික හමුදාවට එක්ව ඇත. ත්‍රිකුණාමලය, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපිඨයෙන් තම මුලික පුහුණුව ආරම්භ කළ ඔහු, ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම නාවික පුහුණු කිරීම් ආයතනය වන එංගලන්තයේ ඩාර්ත්මන් හි පිහිටි බ්‍රරිටැනියා රාජකීය නාවික හමුදා ඇකඩමිය වෙත ඇතුළත් වීමට වරම් හිමි කර ගනී. අනතුරුව එම ඇකඩමිය මඟින් 1982 දි පිරිනමන ලද දක්ෂතම ජාත්‍යන්තර මධ්‍ය නිලධාරියා වෙත පිරිනමන ලද සම්මානය දිනා ගැනීමට ඔහු සමත් විය. දියයට සංග්‍රාමික කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා ඇති ඔහු පුහුණුව ලත් කිමිදුම්කරුවෙකු, පැරෂුට් කරුවෙකු සහ විශේෂ බලකා සාමාජිකයකු ලෙසද ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත.

ඔහු, අවසන් වරට සාගරික රාජකාරීන්හි නිරත වුයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතු ධජ නෞකාව වන ශ්‍රීලංනානෞ සයුර නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරි වශයෙනි. නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති, ධජ නිලධාරි නාවික දියත් විධානය, ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ප්‍රථම ලේකම් සහ ආරක්ෂක උපදේශක, අධ්‍යක්ෂ නාවික මෙහෙයුම්, (එල්ටිටි පාවෙන අවි ගබඩා විනාශ කරන ලද කාලය තුළ එනම් 2006 – 2007 වර්ෂයන්හි) අධ්‍යක්ෂ නාවික විශේෂ බලකා හා නාවික නිරික්ෂණ, දකුණු, බටහිර, උතුරු සහ නැගෙනහිර නාවික ආඥාපති, අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ශ්‍රී ලංකා වෙරලාරක්ෂක බලකාය සහ නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ඔහු විසින් හොබවන ලද අනෙකුත් ප්‍රධාන තනතුරු ලෙස දැක්විය හැකිය.

හෙතෙම 2017 අගෝස්තු මස 22 වන දින ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළතම හමුදා තනතුර වන ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරේහි වැඩ භාර ගැනීමට ප්‍රථමයෙන්, 2015 ජුලි මස 11 වන දින සිට නාවික හමුදාධිපති වශයෙන් කටයුතු කර තිබේ.

නාවික හමුදාවේ විශේෂ බලකාය ලෙස සැලකෙන විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයේ නිර්මාතෘ මෙන්ම, එහි ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරියා වන්නේද අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්නයන් වේ. යුධ ගැටුම් පැවති සමයේ නාවික හමුදාවට ජයග්‍රහණ රැසක් අත්කර දීමට මෙම විශේෂ යාත්‍රා බලඝණය සමත් විය. එමෙන්ම 1993 දී දියත් කළ සුපතල පුනරින් මෙහෙයුම ඇතුළු තවත් නාවික මෙහෙයුම් රාශියක් සඳහා සිය අණ ලබාදීමේ ගෞරවයද ඔහු සතු වේ. තවද, මෙම සුවිශේෂී බලකාය සිය නාවික ජිවිතය තුළ දෙවරක් (02) මෙහෙයවිමේ භාග්‍ය ඔහු හිමි කරගෙන ඇත. මිට අමතරව 1988 වසරේදි ඉන්දියානු නාවික මැරීන් කොමාණ්ඩෝ භටයින් සමඟ දියත් කළ ‘පවන්’ මෙහෙයුම සඳහාද එක්ව ඇති අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා ඒ සඳහා වීර පදක්කමකින් පිදුම් ලබා ඇත.

ක්‍රියාන්විතයේ දී දැක්වූ වීරත්වය සහ නිර්භීතභාවය හේතුවෙන් පිරිනමනු ලබන වීර පදක්කම් හතරකින් පුදලැබීමට හැකි වූ, ජ්‍යෙෂ්ඨ නාවික නිලධාරියෙකු වශයෙන් අද්මිරාල් විජේගුණරත්නයන් හැදින්වීමට හැකිය. ඔහු විසින් දිනාගෙන ඇති පදක්කම් අතර, වීරෝධාර විභූෂණය, රණ වික්‍රම පදක්කම (දෙවරක්) සහ රණශූර පදක්කම විශේෂ වේ. මීට අමතරව ඔහු විසින් ප්‍රදර්ශනය කළ ප්‍රශංසනීය සහ ආදර්ශමත් නාවික සේවය අගයනු වස් විශිෂ්ඨ සේවා විභූෂණය සහ උත්තම සේවා පදක්කම යන පදක්කම්ද පිරිනමා ඇත.

එසේම ඔහු 1996 වසරේදී යුධ විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදි (ගෞරව) උපාධිය පාකිස්ථානයේ කරච්චි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අත්කරගෙන ඇති අතර, 2010 වසරේ දී ඉන්දියාවේ මදුරාසි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආරක්ෂණ සහ මුලෝපායික අධ්‍යයයන සම්බන්ධයෙන් දර්ශනපති (පළමු පෙල) උපාධියක් හිමි කර ගෙන ඇත.

තවද, ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්තීන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයෙකුද වන අතර, අසමිතික යුධ කටයුතු සහ කුඩා යාත්‍රා මෙහෙයුම් සම්බන්ධ විශේෂඥයකු ලෙසද සැලකේ.

අති දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ප්‍රකට හෙතෙම රග්බි පාපන්දු , රුවල් ඔරු සහ ඔරු පැදීම වෙනුවෙන් නාවික හමුදා වර්ණ දිනා ගැනීමට ද සමත්ව ඇත. නාවික හමුදා කණ්ඩායම නියෝජනය කර ඇති දක්ෂ වෙඩික්කරුවකු වන ඔහු ජාතික වායු රයිෆල් සංගමයේ සභාපතිවරයා වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත. වර්ථමානයේ ඔහු නාවික හමුදා ගොල්ෆ් සංගමයේ සභාපති වශයෙන්ද කටයුතු කරයි.

1989 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රූ රැජින ලෙස කිරුළු පැලඳි යමුනා සේරම් මැතිණිය එතුමාගේ දයාබර බිරිඳ වන අතර, ඔවුන්ගේ එකම පුතු සත්‍යජිත් විජේගුණරත්න දැනට විසි හතර වන වියේ පසුවන්නේය.

අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් සින්නයියා, ඩබ්ඩබ්වී, ආර්ඩබ්පී, ආර්එස්පී**, වීඑස්වී, යූඑස්පී, සීටීඑෆ්, එන්ඩීයූ, පීඑස්සී, එම්එස්සී

අද්මිරාල් ට්‍රැවිස් ජෙරම් ලියන්දුරු සින්නයියා මහතා මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සහ ත්‍රිකුණාමලය ශාන්ත ජොසෆ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි. ඔහු 1982 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 15 වන දින නාවික හමුදාවට එක්ව ඇති අතර, ත්‍රිකුණාමලය නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයෙන් මූලික පුහුණුව ලබා ඇත. 1984 වර්ෂයේ දී නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ සිය මූලික පුහුණුව නිමා කිරීමෙන් අනතුරුව 1986 වර්ෂය දක්වා බ්‍රිතාන්‍යයේ ඩාර්ත්මත් හි පිහිටි රාජකීය නාවික හමුදා විද්‍යාපීඨය වෙත ඇතුළත් වීමට වරම් හිමි කර ගන්නා ලද්දේ මෙරටදී දක්වන ලද දක්ෂතා හේතුවෙනි. මෙම පුහුණු කාලය තුළදී බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය නාවික හමුදාවට අයත් යුධ නෞකාවන් ඇතුළු නෞකා රාශියක පුහුණු අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට ද ඔහුට අවස්ථාව උදා වී ඇත.

සංග්‍රාමික කටයුතු සඳහා දක්ෂ නිලධාරියෙකු වන අද්මිරාල් සින්නයියා මහතා, එහිදී දක්වන ලද නිර්භීතභාවය සහ වීරෝධාරත්වය හේතුවෙන් පදක්කම් රාශියක් දිනාගෙන ඇත. තවද LTTE ත්‍රස්තවාදීන්ගේ පාවෙන අවි ගබඩා විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාන්විතයේදී නාවික කාර්යය සාධක බලකායට නායකත්වය ලබා දුන්නේ ද ඔහුය. ‘සාගර බලය’ වශයෙන් ඇරඹි එම ක්‍රියාන්විතය LTTE ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමේ ප්‍රධානතම හැරවුම් ලක්ෂය වශයෙන් සඳහන් කළ හැකිය. ඔහුගේ අණ‍දීම යටතේ LTTE ඉලක්ක 37 ක් සාර්ථක ලෙස විනාශ කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇති අතර, වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා බලඝණයට අණදෙන කාල සීමාව තුළදී සතුරු ඉලක්ක 70 ක් සාර්ථක ලෙස විනාශ කිරීමට සමත්ව තිබේ. එමෙන්ම, ‘කඩල්පුරා’ නෞකාව LTTE මුහුදු කලු කොටි සාමාජිකයින් 19 දෙනෙකු සමඟ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සුප්‍රසිද්ධ මෙහෙයුම දියත් කරනු ලැබුවේ ද ඔහුගේ නායකත්වය යටතේය. මෙහිදී, LTTE ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඉහළ පෙලේ නායකයන් ඇතුළු තවත් LTTE මැද පෙළ මුහුදු කොටි සාමාජිකයන් 09 දෙනෙකු ද අත්අඩංගුවට පත් විය.

යුධමය තත්ත්වයන් පැවති කාල වකවානුවේදී සක්‍රීය මෙහෙයුම් සඳහා දායක වූ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරියා වන්නේ ද මොහුය. එම මෙහෙයුම් වලදී දැක්වූ දක්ෂතා හේතුවෙන් එවකට කොමදෝරු නිලයේ පසු වූ එතුමන්, රියර් අද්මිරාල් තනතුර දක්වා ක්ෂේත්‍ර උසස් වීමක් සඳහා ද නිර්දේශ වී තිබුණි. සංග්‍රාමික මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ජීවත්ව සිටියදී රණවිරුවෙකුට හිමි වන උසස්ම පදක්කම වන වීර වික්‍රම විභූෂණ පදක්කමෙන් පිදුම් ලැබීමට ද මෙතුමා සමත් වී ඇත.

එසේම, සතුරා හමුවේ ප්‍රදර්ශණය කරන ලද නිර්භීත බව හා සුවිශේෂී වීරත්වය හේතුවෙන් රණවික්‍රම පදක්කම සහ රණශූර පදක්කම තෙවරක් දිනා ගැනීම ද මොහුගේ රණගූරත්වය මැනවින් පිළිඹිබු කෙරෙන සාක්ෂි වේ. තවද, ඔහු විසින් දිනාගෙන ඇති අනෙකුත් පදක්කම් අතර උත්තම සේවා පදක්කම, වඩමාරච්චි මෙහෙයුම් පදක්කම, රිවිරැස මෙහෙයුම් පදක්කම සහ සන්ධාරය, උතුරු නැගෙනහිර මෙහෙයුම් පදක්කම් සහ සන්ධාරය, ශ්‍රී ලංකා දීර්ඝ සේවා පදක්කම සහ සන්ධාරය, පූර්ණභූමි පදක්කම, උතුරු හා නැගෙනහිර මානුෂීය මෙහෙයුම් පදක්කම් සහ සන්ධාර ඒ අතර විශේෂ වේ.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා‍වේ විධායක අංශයේ සිටින ඉදිරි පෙළ නිලධාරියෙකු වූ අද්මිරාල් සින්නයියා මහතා, නාවික හමුදවේ සියළුම බළඝණයන් හි සේවය කර ඇත. ඒ අතරින්, ධජ නිලධාරී නාවික දියත් විධානය, නාවික හා සාගරික විද්‍යාපීඨයේ ආඥාපති, නැගෙනහිර නාවික විධානය භාර නියෝජඨ ආඥාපති හා ආඥාපති, ස්වේච්ඡා නාවික හමුදාවේ ආඥාපති යන තනතුරු ප්‍රධාන වේ. එමෙන්ම, නැගෙනහිර, උතුරු සහ වයඹ යන නාවික විධානයන් හි නියෝජ්‍ය ආඥාපති වරයා වශයෙන් ද තම වගකීම මැනවින් ඉටු කර ඇත.

තවද, 2007 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ධජ නෞකාව වන ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා සයුර නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී වශයෙන් ද රාජකාරී කොට ඇත. මීට අමතරව ඔහු නාවික හමුදාවේ සුවිශේෂී බලඝණයක් ලෙස සැලකෙන 4 වන වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා බලඝණයේ බලඝණාධිපති (Squadron Commander) සහ එහි අණදෙන නිලධාරී වශයෙන් ද ඉමහත් සේවයක් මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් සපයා ඇත. එසේම, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතු නෞකා සහ යාත්‍රා රාශියක අණදෙන නිලධාරී වශයෙන් ද මෙතුමා රාජකාරී කොට ඇත.

ඔහු නාවික හමුදා මූලස්ථානයේ භාර දූර තනතුරු රාශියක් හොබවා ඇත. ඒ අතර, මාණ්ඩලික නිලධාරී (ව්‍යාපෘති හා සැළසුම්), ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරී (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන), නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාවික පරිපාලන, නාවික හමුදාධිපතිගේ නාවික සහායක, අධ්‍යක්ෂ නාවික ව්‍යාපෘති සැලසුම් හා පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන යන ධූරයන් ඒ අතර ප්‍රමුඛ වේ.

ඔහු නාවික සංඥා සහ ඉලෙක්ට්‍රෝනික සංග්‍රාමික කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුව, පෝට්ස්මත් හි පිහිටි රාජකීය නාවික නෞකා මර්කරි සංඥා පාසලෙන් සහ ඉන්දියාවේ කොචින් හි පිහිටි වෙන්දුරුති නාවික විද්‍යාපීඨයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. එමෙන්ම, ඉන්දියාවේ වෙලින්ටන් හි පිහිටි ආරක්ෂක සේවා මාණ්ඩලික පාසලෙන් මාණ්ඩලික නිලධාරී පාඨමාලාව නිමා කොට ඇති එතුමන්, ඒ සඳහා ආරක්ෂක සහ යුධෝපක්‍රම පිළිබඳ විද්‍යාපති උපාධිය ද හිමි කරගෙන ඇත. මීට අමතරව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු පිළිබඳ විශේෂ පාඨමාලාවක් ද හදාරා ඇති ඔහු, ජාත්‍යන්තර අධ්‍යනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාධාරියෙකු ද වේ.

ඔහු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂින්ටන් හි පිහිටි ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු පිටුදැකීම පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු වේ. එමෙන්ම 2005 වර්ෂයේ ජාතික ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ කීර්තිමත් උපාධිධාරියෙකු ලෙස ද සම්මානයට පාත්‍ර වී ඇත එමෙන්ම, අද්මිරාල් සින්නයියා මහතා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝ හි පිහිටි ආරක්ෂක සහාය කළමණාකරනය පිළිබඳ වූ ආයතනයේ ආරක්ෂක සහයෝගිතා පාඨමාලාව ද සාර්ථක ලෙස නිම කොට ඇත.

ඔහු දක්ෂ කථිකයෙකු මෙන්ම සැමගේ ගෞරවය දිනා ගත් උපදේශකයෙකු ද වේ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් විවිධ සම්මන්ත්‍රණ වලදී දේශණ පවත්වා ඇත. තවද, බටලන්ද ආරක්ෂක අණ හා මාණ්ඩලික සේවා විද්‍යාලයේ විෂය නිර්දේශය සකස් කිරීම ද හෙතෙම මහඟු දායකත්වයක් සපයා තිබේ.

ඔහු ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි සහ මුහුදු සංග්‍රාමික කටයුතු පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු ලෙස සැළකේ. තවද, මාලදිවයිනේ ආරක්ෂක බලකායේ ආරක්ෂක උපාය මාර්ග පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඔහු විසින් ඉටු කර, එය 2008 වර්ෂයේදී ක්‍රියාත්මක කෙරුණු අතර, සාගරය සහ ගොඩබිම් ත්‍රස්තවාදය පිටුදැකීම පිළිබඳ මාලදිවයින් ආරක්ෂක බලකායේ ප්‍රතිපත්තිය වශයෙන් සැලකෙන්නේ ද මෙයයි.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සඳහා අවශ්‍ය යුධ අවි සහ ඩෝරා යාත්‍රා නවීකරණය කිරීමේ කටයුතු වලදී ද සුවිශේෂී කාර්යයභාරයක් ඉටු කිරීමට ඔහු සමත්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මිලි මීටර් 30 අවිය නිර්මාණය කිරීමේ සැළසුම් සකස් කිරීමේ ප්‍රධානියා වහයෙන් සැලකෙන්නේ ‍ද මොහුය.

මොහු දක්ෂ වෙඩික්කරුවෙකු වන අතර, 2001-2002 යන වර්ෂයන් හිදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රායෝගික පිස්තෝල වෙඩි ‍තැබීමේ සංචිතයට නායකත්වය සපයන ලදී. තවද, දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙකු වන ඔහු, පැසිපන්දු, පාපන්දු, රගර්, ස්කොෂ් සහ බැඩ්මින්ටන් යන ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් නාවික හමුදාව නියෝජනය කර ඇත.

ඔහු විසින් ප්‍රකට කරන ලද කැපී පෙනෙන විශිෂ්ඨත්වය සහ නිර්භීතභාවය මෙන්ම එතුමන් මව්බිම වෙනුවෙන් ඉටු කරන ලද සුවිශේෂී සේවය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී ඇගයීමට ලක් කර ඇත.

අද්මිරාල් සින්නයියා මහතා 2017 අගෝස්තු මස 22 වන දින ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 21 වන නාවික හමුදාධිපතිවරයා වශයෙන් පත්වීම් ලැබීමට පෙර නැගෙනහිර නාවික විධානය භාර ආඥාපති වශයෙන් ‍සේවය කරන ලදී. නාවික හමුදාධිපති ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව එතුමා උතුරු මුහුදු සීමාවේ නෞකා මුර සංචාරයන් මෙන්ම නෞකා සහ යාත්‍රා ස්ථානගත කිරීම නව ක්‍රමවේදයකට අනුව සිදු කෙරිණි. එම හේතුව නිසා ඉන්දීය ධීවරයින් මෙරට මුහුදු සීමාව උල්ලංගණය කර ධීවර කටයුතු වල නිරත වීම විශාල වශයෙන් අඩු වීම විශේෂ කරුණක් ලෙස සඳහන් කළ හැක.

කන්ද උඩරට මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජන්මලාභය ලැබූ එතුමන්ගේ දයාබර බිරිඳ තිරුනි මැතිණිය වන අතර, ඔවුන් දෙපළගේ පුතණුවන් තාරුන් සහ දියණිය එනක්ෂි වේ. එතුමා 2017 ඔක්තෝබර් මස 25 වන දින අද්මිරාල් නියට උසස් කෙරුනු අතර, ඔක්තෝබර් මස 26 වන දින එතුමා සිය 35 වසරක නාවික දිවියෙන් විශ්‍රාම ගන්නා ලදී.