SLN-Image

கிளைகள்/ தரவரிசைகள்

இலங்கை கடற்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள்/ ஆணையிடப்படாத தரவரிசைகள் மற்றும் மாலுமிகளின் துணை பேட்ஜ்கள்

SLN-Image

சீருடைகள்

இலங்கை கடற்படையின் வழக்கமான மற்றும் தன்னார்வப் படைகளின் அனைத்து தரப்புகளாலும் பயன்படுத்தப்படும் சீருடைகள்

SLN-Image

பதக்கங்கள்

இலங்கை கடற்படையின் வழக்கமான மற்றும் தன்னார்வப் படையின் அனைத்து தரவரிசைகளுக்கும் வழங்கப்படும் பதக்கங்கள்

profile-sample1

சின்னம்

இந்த பதக்கங்கள் இலங்கை கடற்படையின் சிறப்பு பிரிவுகளுக்கும் கடற்படை வீரர்களின் தகுதியை கவுரவிக்கும் வகையிலும் வழங்கப்படுகின்றன.